Grundutbildning för Organisationsledare

Som organisationsledare inom Svensk Innebandy har du en viktig roll. Ditt uppdrag handlar om att staka ut en riktning för din förening, tydliggöra för ledare, spelare och föräldrar hur er verksamhet ska bedrivas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta. För att lyckas i din roll är det viktigt att du är trygg i din kunskap om hur du kan leda och utveckla föreningsverksamheten.

Grundutbildningen för Organisationsledare är ett utmärkt sätt för dig att bli medveten om vad din roll som organisationsledare innebär. Vi belyser områden som är extra viktiga för en välfungerande verksamhet som rollfördelning och ansvar, Barnkonventionen och vårt eget styrdokument Svensk Innebandy Vill. Ni kommer få ökad kunskap om Svensk Idrott och Svensk Innebandy, bli insatta i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU-modellen) och få ny kunskap och inspiration att använda i ert fortsatta föreningsutvecklingsarbete. Detta kommer ge er samma förutsättningar som andra ledare som genomgått motsvarande tränarutbildning. 

Efter utbildningen ges möjligheten att tillsammans med utvecklingskonsulent från Västergötlands IBF jobba vidare med er föreningsutveckling utefter era behov och utmaningar som finns hos er förening.

Kostnad GU Organisationsledare: 500 kr inkl.material/deltagare 

Utbildningen subventioneras av medel från Idrottslyftet och utbildningen blir därmed helt kostnadsfri.

Kontakta vår utvecklingskonsulent Viktor Andersson 0731-771570 för att boka in Grundutbildningen för Organisationsledare till er förening. 

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS