Domarlicens erhålls genom att du deltager på anvisad domarkurs arrangerad av Västergötlands Innebandyförbund.

Domarkurs måste genomgås varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).

För att erhålla domarlicens i Västergötland krävs att domaren genomgår sin utbildning i Västergötland. Vid synnerliga skäl kan dispens ges för att gå utbildning i annat distrikt. Detta ska då ske i samråd med Västergötlands Innebandyförbund. 

Samtliga domare som genomgår Distriktsdomare 1 eller högre utbildning ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med att domaren genomgår utbildning. Utdrag ur belastningsregistret uppvisas varje år. Domare som inte uppvisat utdrag ur belastningsregistret kommer inte att tillsättas på några matcher på distriktsnivå. Läs mer här!

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS