Arvoden 2023/24

Herrar    
Div. 2 850 kr  
Div. 3 800 kr  
Div. 4    750 kr  
Div. 5/U 725 kr  
Junior 675 kr  
Pojkar Röd 1 (Tidigare P16) 550 kr  
Pojkar Röd 2 (Tidigare P15) 525 kr  
Pojkar Röd 3 (Tidigare P14) 500 kr  
     
Damer     
Div. 1 850 kr  
Div. 2/Junior 675 kr  
Flickor Röd 1 (Tidigare F16/15) 550 kr  
Flickor Röd 2 (Tidigare F14/13) 525 kr  
JAS
JAS seriespel (SIBF) 700 kr (via SIBF)
JAS playoff (SIBF) 750 kr (via SIBF)
 
Parainnebandy (Västserien)
Div. 1 (Distriktsdomare) 250 kr (300 kr vid ensam uppdrag)
Div. 2 (Föreningsdomare) 125 kr (rek av Västergötlands IBF)
Div. 3 (Föreningsdomare) 125 kr (rek av Västergötlands IBF)
 
Träningsmatcharvoden    
Träningsmatcher inom distriktet 75% av ordinarie seriearvode  
Träningsmatcher Distriktslag 575 kr  
     
Arvodet beräknas efter det i divisionsspel högst placerade laget. Vid träningsmatcher mot internationellt motstånd utgår arvode utifrån det svenska lagets divisionstillhörighet.
 
Reseersättning  
Reseersättning 36 kr/mil  
JAS (SIBF) 25 kr/mil (via SIBF)
Restidsersättning    
4–6 timmar 100:-  
6–24 timmar 300:-  
     
Restiden ska beräknas till 11 minuter per mil. Till detta ska läggas den tid som domaren förväntas vara på plats innan match (30 minuter, 45 min för div2 Herr och div1 dam), tiden som går åt för att spela matchen samt 30 minuter efter match för att duscha och byta om innan avfärd.
 
Matchflytt
Om matchflytten sker 12 timmar före matchstart eller senare har domarna rätt till 50% av arvodet. Om domarna ej hinner ställa in sin resa till aktuell match så har domarna rätt till 100% ordinarie matcharvode och även rätt att kräva ersättning för sin resa. Ersättningsyrkandet ställs till VIBF:s kansli via ersättningsblankett.
 
Ersättningar andra distriktsserier
När domare från Västergötland dömer en serie i ett annat distrikt där lag från Västergötlands IBF ingår gäller vid tillsättning av dessa matcher Västergötlands Innebandyförbunds arvode. 
 
Ungdomsmatcher    
Pojk- och flickmatcher döms av domare utsedda av arrangerande förening (utbildade och av VIBF godkända föreningsdomare). I dessa matcher gäller samma klädsel som för distriktsdomare.
 
Domarbetalning/kvitto    
iBIS skall användas i alla matcher där distriktsserielag deltar, kvitto i andra hand. Alla uppgifter ska fyllas i av respektive domare.
 
DM    
Domarreglemente vid DM meddelas berörda domare.
     
Domares skyldighet vid match    
Domare ska i god tid (senast 3 dagar före match) kontakta den förening (och sin kollega) han/hon ska döma, om föreningen inte har hört av sig. Domare ska vara på plats i aktuell hall 30 minuter före matchstart. 
     
För div2 Herr & div1 Dam gäller 45 min för match
Alla ovanliga händelser, hur obetydliga de än må vara, skall rapporteras till VIBF. Rapporten sker på matchprotokoll, domarrapport eller separat brev/mail.
     
Utbetalning av ersättningar i distriktsserierna
Domararvode och reseersättning samt eventuell restidsersättning utbetalas av hemmalaget vid matchtillfälle. Betalsätt: iBIS, kontant eller swish.
Ersättning skall vara betalt senast 4 dagar efter match (iBIS)
 
Vid ersättning av VIBF sker utbetalningar (t.ex. träningsmatcher för distriktslagen, DM, Parainnebandy m.m.) den 25:e i varje månad under förutsättning att räkningen inkommit senast den 18:e och att alla nödvändiga uppgifter är korrekt ifyllda och samtliga ev. kvitton bifogade

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS