Så funkar det - Föreningsutveckling med Vår Förening Vill

UTVECKLA ER FÖRENING
REGISTRERA ER HÄR!

Vår Förening Vill

Nu har det webbaserade föreningsutvecklingsverktyget Vår Förening Vill öppnat. Det är ett 6-stegsprogram där föreningens deltagare guidas steg för steg och kommer att mötas av analysverktyg, utbildningsmaterial, arbetsuppgifter, reflektionsfrågor, tips och inspiration, till hur ni kan arbeta för att utveckla er förening. 

 - Det känns fantastiskt att vi nu är igång och kan erbjuda ett verktyg som underlättar för alla föreningar, oberoende hur stor eller liten föreningen är, säger David Gillek på Västergötlands Innebandyförbund. 

 Vår Förening Vill erbjuder ett webbaserat föreningsutvecklingsverktyg med inslag av fysiska möten.Här kommer föreningen styrelse stegvis att arbeta med föreningsutveckling utefter fyra olika teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation. 

Verktygetär utformat som ett 6-stegsprogram som enkelt kan genomföras när som helst utan tidsbegränsning. Projektet kan genomföras med en handledare från distriktet. Om föreningen hellre föredrar att jobba på egen hand går även det. 

 Målet är att ge det stöd som behövs för att nå de mål som föreningen strävar efter, men också att i längden ta hela innebandysverige närmare de gemensamma målen i Svensk Innebandy Vill.   

 - För att ta oss närmare de gemensamma målen i Svensk Innebandy Vill behöver vi alla utvecklas och göra saker annorlunda. Innebandy ska vara en sport för alla, alltid. Vår verksamhet ska vara inkluderande, nytänkande och bra på att samverka. Vi ska med det sagt erbjuda en miljö där alla, oavsett vem, får möjligheten att utvecklas som innebandyspelare, idrottare, ledare, domare och människa. Det här tror vi att Vår Förening Vill kan bidra med, säger Viktor Andersson. 

Vill ni veta mer? 

Kontakta oss, kontaktuppgifter nedan.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS