Svensk Innebandy har de senaste åren arbetat fram en vidareutveckling av vår utvecklingsmodell (SIU), vilket givetvis också implementerats i ledarutbildningarna och dess struktur.

Utbildningsstrukturen bygger på att varje barn- och ungdomsledare först går en grundutbildning (GU) och får härigenom en ettårig ledarlicens. Därefter genomgår du en fördjupningsutbildning, vilket innebär någon av de så kallade steg 1-utbildningarna på grön, blå eller röd nivå. Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år. Du måste ha gått en grundutbildning för att få gå någon av fördjupningsutbildningarna.

Du som junior- eller seniorledare genomgår först en grundutbildning för junior- och seniortränare. Därefter har du möjlighet att gå steg 1 svart som är en fördjupningsutbildning. 

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior
Grundutbildningen är det första steget inom Svensk Innebandys tränarutbildningar. Det finns en grundutbildning för barn- och ungdomsledare och en för junior- och seniorledare. Utbildningen ger dig en bra inblick i och förståelse för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.

Pris för denna utbildning är 1200 kr per deltagare. Utbildningen subventioneras med 1200 kr per deltagare via Idrottsmedel. I priset ingår material till utbildningsportalen som deltagarna får per mail före utbildningstillfället eller på plats. 

Steg 1-utbildningarna för barn- och ungdomstränare
Utbildningarna grön 1, blå 1 och röd 1 leder deltagarna vidare i utvecklingen som tränare för barn och ungdomar på respektive nivå. Här får du en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i grundutbildningen. Du får ett större perspektiv på lärandet och på olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. Du får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum.

Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysisk träff som omfattar 8 timmar och innehåller diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö.

Pris för dessa utbildningar är 1700 kr per deltagare. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1300 kr per deltagare.

Målvakt Röd

Det är en heldagsutbildning och innehåller både teori och ett praktiskt pass med målvakter. Utbildningen på röd nivå går på djupet när det gäller målvaktens teknik och pekar på flera alternativ för att skapa en grund för den framtida spelutvecklingen. Målvakten Röd är uppdelad i sex block: arbetsställning, förflyttningar, positionsspel, räddningar, utkast och övriga moment. Utbildningen fokuserar också på målvaktstränarens roll, vikten av att lära känna sin målvakt samt tekniker för att göra det. 

Priset för denna utbildning är 1700 kr per deltagare. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1300 sek per deltagare. 

Steg 1 utbildning junior- och seniortränare

Steg 1 Svart är en tredagarsutbildning. Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar. Utbildningen innehåller delarna: spelet, matchen, innebandyfys, ledarskap och idrottspsykologi. Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta. Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning, från både spelar- och tränarperspektiv. Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap, och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden. Vid utbildningens andra dag får deltagaren fördjupa sig i spelet på svart nivå. Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus. Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Pris för denna utbildning är 4000 kr per deltagare. Utbildningen subventioneras via idrottsmedel med 1200 kr per deltagare.

Licensfortbildningar
Licensfortbildningarna kan man genomföra efter en Steg 1 utbildning för att vidareutveckla sig som tränare. Samtliga utbildningar är på tre timmar.
Lekens betydelse på Grön och Blå nivå
Träningsplanering på Röd och Blå nivå
Innebandyfys på Grön, Blå och Röd nivå.
Knäkontroll på Grön, Blå, Röd, Svart, Lila och Guldnivå.

Pris för dessa utbildningar är 1200 kr per deltagare. Utbildningen subventioneras med 800 kr/deltagare.

Övriga ledarutbildningar
Vi kommer vid vissa tillfällen under säsongen erbjuda utbildningar som ligger utanför SIBF:s ledarutbildningar för ungdom, junior och seniortränare där vi bjuder in externa tränare på elitnivå. Dessa ledarutbildningar ska ses som ett komplement till SIBF:s. 

Frågor?
Har du frågor om ledarutbildning kontakta gärna Viktor Andersson på telefon 0731-771570 eller via e-post viktor.andersson@innebandy.se

Tränare Med Tavla Och Block.Png

Kontakt

Viktor Andersson

Utvecklingskonsulent

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS