Dags för återstart!

Efter en utmanande tid med begränsande restriktioner och utebliven verksamhet har innebandyn tyvärr tappat en del utövare, ledare och domare. Sedan augusti 2021 finns ett ekonomiskt stöd för att återstarta er förening – och få den att växa. 

Förutom tappet av aktiva finns också risken att vi gått miste om en del nyfikna spelare som velat börja. Dessa spelare och individer vill vi i så stor utsträckning som möjligt få in till innebandyn och har därför tagit emot ett tacksamt återstartsstöd från Svenska Riksidrottsförbundet – ett stöd som din förening också kan få ta del av.

Vad innebär återstartsstödet?  

Återstartsstödet är ett ekonomiskt stöd som syftar till att vår idrott ska få en chans att hitta tillbaka efter pandemin för att sedan fortsätta att växa. Med hjälp av återstartstödet kan föreningar genomföra utbildningar, aktiviteter och satsningar som resulterar i ett ökat antal utövare, ledare och domare i föreningen. Förutom möjligheten till återstart har din förening även chansen att göra en omstart. Ta tillfället i akt, utveckla er verksamhet och våga testa nya saker som kan locka till sig fler målgrupper.   

Föreningar kan söka återstartsstöd för följande aktiviteter:  

Återstart Förening

Återstart Domare och Matchledare

Återstart Parainnebandy

Återstart Utövare

Återstart Ledare och Tränare

Återstart Valberedning och Styrelse

Kontakt

David Gillek

Verksamhetsledare

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS