I tävling för spelare som är 16 år och yngre ska följande undantag från Regelhandboken tillämpas i Västergötland.

Detta gäller i våra Röda, Blåa och Gröna serier.

- När en spelare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen.
Förseelsen ska ej leda till tekniskt matchstraff, utan i matcher där utvisningar tillämpas i stället bestraffas med mindre lagstraff. Spelaren noteras därefter och får fortsätta matchen.

- En spelare deltar som utespelare efter att i samma match ha deltagit som målvakt.
Förseelsen ska ej leda till lindrigt matchstraff, utan det är tillåtet att delta som utespelare trots att man tidigare i matchen deltagit som målvakt.

 

Undantagen gäller från 12/11 2022. 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS