Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning alternativt att delta i kval till högre division ska lämna besked om detta till Tävlingsstyrelsen senast den 31 januari. Denna förening ska vid beslut om sammansättningen av nästkommande spelårs serier kvarbli i den serie man senast var kvalificerad för.

Väljer man att genomföra ett kval och avancerar upp en division och sedan tackar nej till uppflyttning så kommer man nästkommande säsong att flyttas ner till vår lägsta A-lagsserie. 
 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS