Förutsättningar Junior- och Ungdomsserier 2023/2024

Herr Juniorserie (2002)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min effektiv tid
Paus: 10 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Distriktsdomare

Pojkar Röd serie 1 (2007)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Distriktsdomare
Generell dispens (2006)

Pojkar Röd serie 2 (2008)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Distriktsdomare
Namngiven dispens

Pojkar Röd serie 3 (2009)

Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Distriktsdomare och Föreningsdomare
Namngiven dispens

Pojkar Röd serie 4 (2010)

Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Föreningsdomare
Namngiven dispens

Pojkar Röd serie 5 (2011)

Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Föreningsdomare
Namngiven dispens

Flickor Röd serie 1 (2007)

Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Distriktsdomare
Namngiven dispens

Flickor Röd serie 2 (2009)

Seriespel, tabell 
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Distriktsdomare och föreningsdomare
Namngiven dispens

Flickor Röd serie 3 (2010)

Seriespel, tabell 
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapportering via ibis
Föreningsdomare
Namngiven dispens

Pojkar/Flickor Blå 1 (2011)

4-4 utespelare + målvakt
Seriespel (ej tabell)
Speltid: 3x20 min rullande tid (möjlighet att vid överenskommelse mellan lag att spela 3x15 min rullande tid)
Paus: 5 min
Planstorlek: 30x15 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Resultatrapporterad via iBIS (visas ej publikt)
Ej resultat på matchtavlaFöreningsdomare
Generell dispens

Pojkar/Flickor Blå 2 (2012)

4-4 utespelare + målvakt
Seriespel (ej tabell)
Speltid: 3x20 min rullande tid (möjlighet att vid överenskommelse mellan lag att spela 3x15 min rullande tid)
Paus: 5 min
Planstorlek: 30x15 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Resultatrapporterad via iBIS (visas ej publikt)
Ej resultat på matchtavla
Föreningsdomare
Generell dispens

Pojkar/Flickor Grön fortsättning (2014)

Det 3-3 utespelare + målvakt
Poolspel (ej resultat)
Speltid: 3x 12 min rullande tid (visselavblåsningar i 2 min intervaller).
Paus: 5 min
Planstorlek: 20x12 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Föreningsdomare (krävs endast en domare)
Namngiven dispens

Pojkar/Flickor Grön nybörjare (2015)

3-3 utespelare + målvakt
Poolspel (ej resultat)
Speltid: 3x 12 min rullande tid (visselavblåsningar i 2 min intervaller).
Paus: 5 min
Planstorlek: 20x12 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Föreningsdomare (krävs endast en domare)
Namngiven dispens

Könsdispens

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av SDF.

Dispens för flickor i pojkserierna för spelare som fyller 15 år samma som spelåret inleds eller yngre behöver ej sökas.

Generell dispens

I Blåa serier, Pojkar Röd serie 1 samt i Herr Juniorserie tillåts en generell åldersdispens där lagen har rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger.
Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst två spelare.

Målvakten får vara ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger utan att ansöka om dispens.

 Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

  1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.
  2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål.
  3. Finns det yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

Namngiven dispens

Föreningar kan söka namngivna dispenser och godkänts ansökan så upphör den generella dispensen att gälla.

Namngivna dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.
Godkända namngivna dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.

Skäl för att ansöka om namngiven dispens:
  • Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i.
  • Det aktuella laget har inte tillräcklig med spelare för att kunna genomföra säsongen eller matchen.
  • Den aktuella spelaren är på den nivån utvecklingsmässigt.  

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS