Information Dispenser VIBF 2023/24

Könsdispens

Anmälan om lagtilltillhörighet

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av SDF.

Dispens för flickor i pojkserierna för en spelare som fyller 15 år samma år som spelåret inleds eller yngre behöver ej sökas, könsdispensen ska används för flickor som saknar flicklag att spela i.

Dispenser seniorserier

B-licens i seriespel

 • För spel i seniorserier måste spelaren inneha ”A-licens” (född 2007 eller tidigare). Dispens för yngre spelare kan sökas enligt följande regler:
 • En förening kan söka fritt antal dispenser.
 • Alla dispenser måste vara namngivna, och gäller således endast den berörda spelaren.
 • Vid varje ansökan måste orsak/skäl till varför den enskilde spelaren ska få dispens. Ett av två nedanstående skäl måste uppfyllas för att en spelare ska kunna få dispens:
 • Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i.
 • Det aktuella seniorlaget har inte tillräckligt med spelare för att kunna genomföra en säsong.

 • Endast spelare födda 2008 kan få dispens.
 • I Herrar division 2 kan inga spelare födda 2008 delta.
 • I Herrar division 3 kan man söka dispens för målvakt.
 • Dispens söks via mejl till tävlingsansvarig på VIBF.
  •  Dispenser som godkänt under tiden maj-december 2023 gäller endast till 31 december. För att dispensen ska gälla även i januari-april 2024 så måste föreningen ansöka på nytt om dispens.

  Dispenser junior- och ungdomsserier

  Generell Dispens

  I Blåa serier, Pojkar Röd serie 1 samt i Juniorserie tillåts en generell åldersdispens där lagen har rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger.
  Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst två spelare.

  Målvakten får vara ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger utan att ansöka om dispens. Dispensen för målvakter gäller i alla serier.  

   Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

  1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.
  2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp ska denna spelare alltid ha platsen i mål.
  3. Finns det yngre målvakt i föreningen ska denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

  Namngiven Dispens

  I alla serier kan föreningar söka namngivna dispenser.

  För att söka namngiven dispens får spelaren vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen på serien medger

  Skäl för att söka namngiven dispens:

  • Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i
  • Det aktuella laget har inte tillräcklig med spelare för att kunna genomföra säsongen eller matchen.
  • Den aktuella spelaren är på den nivån utvecklingsmässigt. 

  Namngivna dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.

  Godkända namngivna dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.

  Allmänt dispenser

  Anmälda trupper till seriespel behöver ej söka dispens.

  Dispenser får ej användas till att toppa lag.

  Lag som missbrukar den generella dispensen kan straffas med poängavdrag eller/och straffavgift.

  OBS! En godkänd dispens ska tas med och visas upp inför varje aktuell match. 

  Upptäck mer

  Nationella samarbetspartners
  Pantamera
  EY
  OBOS