Information Dispenser VIBF 2022/23

Könsdispens

Anmälan om lagtilltillhörighet

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av SDF.

Dispens för flickor i pojkserierna för en spelare som fyller 15 år samma år som spelåret inleds eller yngre behöver ej sökas, könsdispensen ska används för flickor som saknar flicklag att spela i.

Dispenser seniorserier

 • För spel i seniorserier måste spelaren inneha ”A-licens” (född 2006 eller tidigare). Dispens för yngre spelare kan sökas enligt följande regler:
 • En förening kan söka fritt antal dispenser. Alla dispenser måste vara namngivna, och gäller således endast den berörda spelaren.
 • Vid varje ansökan måste orsak/skäl till varför den enskilde spelaren ska få dispens. Ett av två nedanstående skäl måste uppfyllas för att en spelare ska kunna få dispens:
  - Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i.
  - Det aktuella seniorlaget har inte tillräckligt med spelare för att kunna genomföra en säsong.
 • Endast spelare födda 2007 kan få dispens.
 • Max 4 spelare födda 2007 kan delta per match i ett lag.
  I Herrar division 2 kan inga spelare födda 2007 delta.
 • Dispens söks via mail till tävlingsansvarig på VIBF.

Dispenser Junior- och Ungdomsserier

 • På grön, blå och röd nivå tillåts en generell åldersdispens där lagen har rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen medger.
  Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst en till två utespelare + en målvakt per match. Den generella dispensen gäller ej i serier med dubbla åldrar (ex F13/14).
 • Denna dispens får ej användas till att toppa lag.
 • Lag som missbrukar den generella dispensen kan straffas med poängavdrag eller/och straffavgift.
 • Föreningar kan söka separata dispenser och godkänts ansökan så upphör den generella dispensen att gälla.
 • Separata dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.
 • Godkända separata dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.
 • OBS! En godkänd dispens ska tas med och visas upp inför varje aktuell match.
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS