Seriekrav för seniorserier 2022/23

Direktiven är antagna av Tävlingskommittén (TK)

Arrangemang och träffar anordnade av administrerande myndighet
Förening skall delta på de arrangemangen och träffar Västergötlands Innebandyförbund inbjuder till.

Matchläggning
Under juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna skall spelas. Vid samma utskick specificeras regelverket och de restriktioner som finns gällande matchläggning.

Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet. Om dessa inte inkommit 19 augusti åläggs föreningen att betala en administrativ avgift på 1500 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet. Fastställda spelscheman presenteras på vibf.se från 1 september. Matchflyttar via IBIS kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman fastställs 1 september. Matchändringar p g a skrivfel eller hallägare kan fram till 1 september ske utan matchflyttansökan (d v s utan lags godkännande), ta kontakt med VIBF:s kansli kring sådana ärenden.

Förenings- och laguppgifter
Förenings- och laguppgifter för säsongen skall vara registrerade i innebandyns datasystem iBIS senast 19 augusti. Föreningsuppgifter som skall finnas med är kontaktuppgifter till förening, plusgiro och/eller bankgiro samt styrelse. Laguppgifter som skall finnas med är lagledare och/eller tränare med kontaktuppgifter (telefon, e-mail etc) samt dräktfärger.

Om dessa inte finns inlagda i iBIS senast 1 september åläggs föreningen att betala en administrativ avgift på 1000 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet. För att kunna lägga in dessa uppgifter i IBIS krävs att föreningen har minst en person med behörighet i systemet kallad IBIS-föreningsadministratör. Kontakta VIBF:s kansli om sådan saknas eller nya behöver skapas.

Ledarlicens
I samtliga matcher arrangerade av Västergötlands innebandyförbund råder krav på ledarlicens utgiven av Västergötlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter genomgången och godkänd ledarutbildning.

Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i iBIS och skrivs ut på matchprotokollet.

Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst två inneha ledarlicens. Då två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst en ledare inneha ledarlicens. Då endast en ledare är uppskriven på matchprotokollet/iBIS skall denne inneha ledarlicens. Vid avsaknad av ledarlicens kan distriktets tävlingskommitté utdöma straffavgift till denne eller för den förening ledaren representerat vid aktuell match.

Skulle ett lag sakna ledare med godkänd ledarlicens kontaktar VIBF föreningen. Förening uppmanas då tillse att ledarna genomgår en Grundutbildning (GU) eller fortbildning snarast möjligt.

Vakanser i serie
Vakanser behöver ej tillsättas efter 31 maj.

Sidbyten
Inga sidbyten i Seniorserier.

Senior (5-5)
Speltid: 3x20 min effektiv tid (sudden death 5 min effektiv speltid, ej straffar)
Paus: 10 min

Upp- och Nedflyttning
I samtliga VIBF: s representationsserier förutom i de högsta (Dam 1 och Herr 2) går seriesegraren upp en division.

I Damettan kvalar seriesegraren mot andra distrikt.

I Herrtvåan avslutas seriespelet med kval. De fyra främsta lagen möts i bäst av tre (3) matcher. Ettan väljer mellan trean och fyran. Bäst placerade lag i serien har fördel av hemmamatch i händelse av en tredje match. Den slutliga kvalvinnaren spelar i Div. I 2022/23.

I Herrtrean kvalar serietvåan mot serietrean för att sedan möta ett lag från Herrtvåan i ett avgörande kval.

Herr U-lag har möjlighet att vid serieseger i div 4 att bilda en ny förening och avancera upp till div 3.

Tackar U-lag vid serieseger nej till avancemang och näst bäst placerade lag är ett U-lag har de möjligheten att bilda en ny förening och avancera upp till div 3. Tackar de nej så går avancemanget till div 3 till bäst placerade A-lag i div 4.spel

I samtliga VIBF: s representationsserier åker sist placerade laget ur (förutom i den lägsta divisionen).

I herrtvåan kan fler än 1 lag åka ur beroende hur många västgötalag som åker ur Herrettan.

Spelarförflyttning från A till U-lag
Högst 3 spelare från Herrarnas A-lags senaste match får delta i förenings U-lag. Ingen karens uppåt eller nedåt.

I Dam 1 får endast 2 utespelare + målvakt från förbundsserielag spela. Ingen karens uppåt eller nedåt.

I Dam 2/Junior får 3 spelare från Dam 1 spela.

Förtydligande
Deltagit är lika med att spelaren varit noterad på matchprotokollet. Senaste match är lika med den representationslagsmatch i seriespelet som färdigspelats närmast före aktuell U-lagsmatch under innevarande säsong.

B-licens i seriespel
För spel i seniorserier måste spelaren inneha ”A-licens” (född 2006 eller tidigare). Dispens för yngre spelare kan sökas enligt följande regler:

En förening kan söka fritt antal dispenser.

Alla dispenser måste vara namngivna, och gäller således endast den berörda spelaren.

Vid varje ansökan måste orsak/skäl till varför den enskilde spelaren ska få dispens. Ett av två nedanstående skäl måste uppfyllas för att en spelare ska kunna få dispens:

Den aktuella spelaren har inget annat lag i föreningen att spela i.

Det aktuella seniorlaget har inte tillräckligt med spelare för att kunna genomföra en säsong.

Endast spelare födda 2007 kan få dispens.

I Herrar division 2 kan inga spelare födda 2007 delta.

Dispens söks via mail till tävlingsansvarig på VIBF.

Matcharrangemang
Matcharrangemangen är Innebandyns skyltfönster utåt. Därför vill vi särskilt betona vikten av
att göra dem så bra som möjligt. Att följa Svenskans Tävlingsföreskrifter, VIBF: s lokala föreskrifter och direktiv leder med automatik till att arrangemangen är godkända.

Matcharenor
VIBF förbehåller sig rätten att kontrollera matcharenor så att de håller den standard som erfordras vad gäller mått. Minimimått är 38x18. Publikkapacitet ska finnas för minst 150 åskådare.

Ljudanläggning
Matcharenan ska vara utrustad med ett fungerande högtalarsystem

FÖRE MATCH

Kallelse av domare och motståndare
Hemmalag ska kalla domare och motståndare till match och det bör ske senast 3 dagar före match.

Uppvärmning på plan
Tid för uppvärmning på plan ska vara minst 30 minuter. För D1 och H2 minst 45 minuter.

Intro/Line up
Före match ska speaker hälsa publik, spelare/ledare samt domare välkomna.

Lägga in i iBIS (Matchprogram)
Vi rekommenderar att lagen ska ha lagt in laguppställning senast 24 timmar innan match så att hemmaförening kan erbjuda programblad till åskådarna och media.


Hemmalag ansvarar för sitt lag och bortalag för sitt. Hemmalag ansvarar för att ett ifyllt protokoll finns till matchen. Matchprotokollet skall var utskrivet till sekretariatet.

Föreningen bör erbjuda programblad till åskådare och media.

Domare
Domare ska vara på plats i aktuell hall senast 30 minuter före matchstart (45 minuter före matchstart I Dam 1, Herr 2 och Herr 3).

UNDER MATCH

Musik under match
Musik bör spelas före match, i pauserna och kan spelas i samband med spelavbrott. Det är dock inte tillåtet att spela musik under pågående spel.

Speaker
Samtliga representationsserier ska ha en speaker som förmedlar information under match. Speakern ska vara saklig och informationen ska förmedlas med gott omdöme.

Sargvakter
Hemmalaget ska ansvara för att sargskötare finns, för att rätta till sargen när så krävs. Detta för att undvika onödigt långa spelavbrott. Sargskötare ska ha tillgång till trasor el. dyl. för att kunna torka upp ev. vatten på planen. Sargskötarna bör vara klädda i enhetliga tröjor.

Liverapportering
Alla seniormatcher skall liverapporteras, dvs under pågående match.

EFTER MATCH

Matchprotokoll
Hemmalag ansvarar för att domarna godkänner matchprotokollet i iBIS.

Domare
Arrangerande förening ska betala ut domararvode via banköverföring eller swish till de domare som dömt respektive match senast 4 dagar efter att domaren skickat in domarkvittens via iBIS. Om föreningen blir försenad med utbetalningen av domararvodet så riskerar man att få en straffavgift av VIBF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS