Seriekrav för Junior- och Ungdomsserier 2022/23

Detta seriesystem är framtaget och fastställt för att utveckla den västgötska innebandyn i en positiv riktning. Seriesystemet är helt och hållet anpassat för att lag och spelare skall kunna utvecklas på ett så bra sätt som möjligt genom att kunna möta andra på en sportsligt likvärdig nivå. Systemet är även tänkt att öka möjligheten för mindre föreningar med få spelare i ålderskullarna att sätta samman lag på lämplig nivå. Västergötlands IBF:s styrelse har rätt att vid misstänkt missbruk av systemet ta kontakt med berörd förening för att via en dialog komma till rätta med problemet. Västergötlands IBF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att vid uppenbart missbruk av systemet vidta sanktion mot föreningen.

VIBF:s indelning av serier baserat på lagens ålder, fjolårsresultat och geografi.  På serieträffarna har föreningar möjlighet att ha synpunkter på serieindelning.

Seriesammansättning fastställs av TK.

Enligt TB kap 1 § 1 ska Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. Lokala förutsättningar gäller i enlighet med dessa Seriekrav. Undantag i Västergötland för Röd nivå 12 år.

Arrangemang/träffar anordnade av administrerande myndighet
Förening skall delta på de arrangemangen och träffar Västergötlands Innebandyförbund inbjuder till.

Matchläggning
Under juni utskickas spelscheman där det framgår vilka veckor som matcherna skall spelas. Vid samma utskick specificeras regelverket och de restriktioner som finns gällande matchläggning.

Matchtider skall vara inmatade i iBIS-systemet. Om dessa inte inkommit 19 augusti åläggs föreningen att betala en administrativ avgift på 1500 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet. Fastställda spelscheman presenteras på vibf.se från 1 september. Matchflyttar via iBIS kan göras kostnadsfritt fram till dess att spelscheman fastställs 1 september. Matchändringar p g a skrivfel eller hallägare kan fram till 1 september ske utan matchflyttansökan (d v s utan lags godkännande), ta kontakt med VIBF:s kansli kring sådana ärenden.

Förenings- och laguppgifter
Förenings- och laguppgifter för säsongen skall vara registrerade i innebandyns datasystem iBIS senast 19 augusti. Föreningsuppgifter som skall finnas med är kontaktuppgifter till förening, plusgiro och/eller bankgiro samt styrelse. Laguppgifter som skall finnas med är lagledare och/eller tränare med kontaktuppgifter (telefon, e-mail etc) samt dräktfärger.

Om dessa inte finns inlagda i iBIS senast 1 september åläggs föreningen att betala en administrativ avgift på 1000 sek. Ytterligare avgift kan tillkomma vid fortsatt underlåtenhet. För att kunna lägga in dessa uppgifter i iBIS krävs att föreningen har minst en person med behörighet i systemet kallad iBIS-föreningsadministratör. Kontakta VIBF:s kansli om sådan saknas eller nya behöver skapas.

Ledarlicens
I samtliga matcher arrangerade av Västergötlands innebandyförbund råder krav på ledarlicens utgiven av Västergötlands innebandyförbund. Ledarlicensen erhålles efter genomgången och godkänd ledarutbildning.

Om ledaren innehar giltig ledarlicens framgår det i iBIS och skrivs ut på matchprotokollet.

Kravet är att om fler än två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst två inneha ledarlicens. Då två ledare är uppskrivna på matchprotokollet/iBIS skall minst en ledare inneha ledarlicens. Då endast en ledare är uppskriven på matchprotokollet/iBIS skall denne inneha ledarlicens. Vid avsaknad av ledarlicens kan distriktets tävlingskommitté utdöma sanktion/bötesstraff till denne eller för den förening ledaren representerat vid aktuell match.

Skulle ett lag sakna ledare med godkänd ledarlicens kontaktar VIBF föreningen. Förening uppmanas då tillse att ledarna genomgår en Grundutbildning (GU) eller fortbildning snarast möjligt.

Sidbyten
Sidbyten ska genomföras i Junior- och Ungdomsserier

Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är obligatoriska för alla serier från Röd nivå ner till Grön nivå.

Dispenser
På grön, blå och röd nivå samt juniornivå tillåts en generell åldersdispens där lagen har rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen medger.
Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst en till två utespelare + en målvakt per match. Den generella dispensen gäller ej i serier med dubbla åldrar (ex F13/14).

Denna dispens får ej användas till att toppa lag.

Lag som missbrukar den generella dispensen kan straffas med poängavdrag eller/och straffavgift.

Föreningar kan söka separata dispenser och godkänts ansökan så upphör den generella dispensen att gälla.

Separata dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.

Godkända separata dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.

OBS! En godkänd dispens ska tas med och visas upp inför varje aktuell match.

Domare
VIBF tillsätter distriktsdomare på Junior och Röd nivå 15 - 16 år

VIBF tillsätter en distriktsdomare och förening som är hemmalag tillsätter en föreningsdomare på Röd nivå 14 år.

Förening som är hemmalag tillsätter föreningsdomare på Röd nivå 12 - 13 år

Förening som är hemmalag tillsätter föreningsdomare på Blå och Grön nivå.

På Grön nivå krävs endast en domare

Notera att föreningsdomare ska vara minst 12 år och två år äldre än de spelare de dömer.

Domare ska vara på plats i aktuell hall senast 20 minuter före matchstart.

Arrangerande förening ska betala ut domararvode till domare tillsatta av förbundet via banköverföring eller swish till de domare som dömt respektive match senast 4 dagar efter att domaren skickat in domarkvittens via iBIS. Om föreningen blir försenad med utbetalningen av domararvodet så riskerar man att få en straffavgift av VIBF.

Matchprotokoll
I samtliga matcher skall digitala matchprotokoll användas i iBIS.

Alla spelare skall vara inlagda i iBIS och kunna kopplas till matchen senast 1 timme före match.

Resultatrapportering
Hemmalaget ansvarar för resultatrapporteringen och denna skall ske i iBIS senast en timme efter att matchen är färdigspelad.

På Junior nivå skall matcherna vara liverapporterad.

På röd nivå 15 – 16 år skall matcherna vara liverapporterad.

På röd nivå 12 - 14 år skall matcherna vara resultatrapporterad.

På Blå nivå 10 – 11 år skall matcherna vara resultatrapporterad (visas ej publikt).

På grön nivå 8 – 9 år skall det rapporteras att matcherna är genomförda (ej resultat) via mail till tävlingsansvarig på VIBF.

Junior (5 - 5)
Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min effektiv tid
Paus: 10 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapporterad

Röd nivå 15 - 16 år (5 – 5)
Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapporterad

Röd nivå 12 – 14 år (5 - 5)
Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Resultatrapporterad

Blå nivå (4 - 4)
Seriespel (ej tabell)
Speltid: 3x20 min rullande tid (möjlighet att spela 3x15 min rullande tid)
Paus: 5 min
Planstorlek: 30x15 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Resultatrapporterad (visas ej publikt)

Grön nivå (3 - 3)
Poolspel (ej resultat)
Speltid: 3x12 min rullande tid
Paus: 5 min
Planstorlek: 20x12 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Genomförda matcher rapporteras via mail till tävlingsansvarig på VIBF (ej resultat).

I alla våra Junior – och Ungdomsserier används målvakt.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS