Västergötlands Innebandyförbund kommer under säsongen att bjuda in till digitala informationsträffar en gång i månaden.

Under de här träffarna kommer vi som förbund att informera om aktuella händelser samt att det finns möjlighet för er föreningar att ställa frågor och ha synpunkter. 

David, Viktor och Markus på kansliet kommer alltid medverka på träffarna och vid vissa tillfällen även personer från vår styrelse och kommittéer. 

Vi kommer vid varje tillfälle skicka ut kort information om träffens agenda. Denna information kommer att skickas ut 1-2 dagar före träffen via mail till alla våra föreningar.

Alla är välkomna att delta på träffarna och ingen anmälan krävs.

Vi kommer alltid genomföra träffarna via Teams och ni ansluter till träffen via länken som gäller för aktuellt datum.

Starttid kommer alltid att vara kl 19:00

Följande datum gäller för VIBF info fram till årsskiftet.

21 september kl 19:00 LÄNK till träff

20 oktober kl 19:00 LÄNK till träff

15 november kl 19:00 LÄNK till träff

14 december kl 19:00 Trygg Innebandy  LÄNK till träff

VÄLKOMNA!

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS