Fiftyfifty

Nu kan föreningar i hela Sverige ta stora kliv för att öka kunskapen om jämställdhet. Ett lättillgängligt webbverktyg har tagits fram.

Upplands innebandyförbund och RF SISU Uppland arbetar på flera plan för att uppnå Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål till 2025.

I styrdokumentet uppländsk innebandy ska kan du läsa mer om målen.

Med hjälp av den webbanpassade utbildningen Fifty/Fifty hoppas vi att föreningar runtom i Uppland ska stärkas i ämnet.

Utbildningen är skapad av Värmlands Innebandyförbund och RF SISU Värmland, med stöttning av Svenska Innebandyförbundet.

– Det är inte bara styrelser i alla innebandyföreningar som kan gå utbildningen, den är även öppen för alla idrottsföreningar i Uppland.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar som ska leda till handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse för jämställdheten i den egna verksamheten.

Kontakt

Martin Brandt

Utbildning

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS