Upplands Innebandyförbund har verksamhetsår som sträcker sig från 1 maj till 30 april. Årsmöte hålls i juni efter varje säsong.

Handlingar till årsmötet

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS