Svensk Innebandy skapar samhällsvärde för 3 miljarder kronor

Publicerad
Eyrapporten
För andra året i rad har EY på uppdrag av Svenska Innebandyförbundet undersökt hur verksamheten bidrar till samhället. Rapporten visar att förbundets bidrag till ökad fysisk och psykisk hälsa, kan minska kostnaderna för sjukvård med 108 miljoner kronor. Innebandyn skapar även samhällsvärde genom ideellt arbete som uppskattas till 2,9 miljarder kronor. I årets rapport analyseras även data på distriktsnivå. Stockholm och Småland-Blekinge bidrar med störst ekonomiskt värde.

Rapporten ”Vilket värde skapar Svensk Innebandy till samhället?” från rådgivnings- och revisionsföretaget EY visar vilket värde som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället. Rapporten utgår från Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

– Inom idrott ligger fokus på sportsliga framgångar och när det gäller innebandy är Sverige världsledande med VM-guld för både herrar och damer. I skymundan hamnar ofta idrottens betydelse för individ och samhälle. Isoleringen under coronapandemin var tuff för många människor, men psykisk ohälsa är fortfarande ett tabubelagt ämne. Rapporten påminner oss om vikten av att skapa ökad öppenhet och arbeta aktivt med psykisk hälsa, inte bara inom idrotten, utan även på våra arbetsplatser, säger Roxanne Mårback, specialist inom social hållbarhet på EY. 

– Den här rapporten är ett fantastiskt kvitto på vad innebandyn bidrar med till samhället, på flera olika plan. Att arbeta med frågor som mental hälsa och jämställdhet ser vi som oerhört viktigt och är områden där Svensk Innebandy ska ligga i framkant. Tillsammans med våra distrikt och föreningar fortsätter nu arbetet för att befästa innebandyn som folksporten i Sverige, en sport som attraherar många och är öppen för alla, säger Märit Bergendahl, styrelseordförande för Svenska Innebandyförbundet.

Motion och fysisk aktivitet ger hälsovinster 
Motion minskar risken för människor att insjukna i folkhälsosjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och demens. Enligt EY:s rapport kan en ökning av antalet aktiva innebandyspelare leda till en hälsorelaterad kostnadsminskning inom sjukvården som uppgår till 43 miljoner kronor. Fysisk aktivitet kan även minska ångest och stress. Det kan enligt beräkningar i rapporten ge en potentiell besparing på 65 miljoner kronor i form av minskade kostnader för sjukvård och läkemedel. För att motverka psykisk ohälsa och sprida kunskap om att självmord går att förebygga, inledde Svensk Innebandy under 2023 ett samarbete med den ideella organisationen Suicide Zero. 

Stark återhämtning efter coronapandemin 
Svensk Innebandys största bidrag till samhället är kopplat till det ideella arbete som sker i samband med träningar och matcher. EY:s analys visar att värdet av det ideella arbete som ledare och volontärer bidrar med uppgår till 2,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. En bidragande orsak till ökningen är återhämtningen efter coronapandemin med fler spelade matcher, cuper och turneringar.  

– Coronapandemin slog hårdast mot inomhusidrotter, där innebandyn toppade listan. Vår rapport visar att förbundets satsningar på olika återstartsprojekt har gett resultat. Värdet på det ideella arbetet har ökat och uppgår till 2,9 miljarder kronor. Inflationen har bidragit, men antalet timmar kopplade till ideellt arbete utgör ryggraden i förbundet, säger Carlos Esterling, ansvarig för Sports Business Services på EY.  

Här är intresset för innebandy störst i Sverige  
Svensk Innebandy är ett av Sveriges största idrottsförbund med cirka 110 000 aktiva spelare. I årets rapport har data för första gången analyserats på distriktsnivå. Analysen visar att distrikten med flest aktiva lag, Stockholm och Småland-Blekinge, också bidrar med störst ekonomiskt värde. Stockholm bidrar med totalt 505 miljoner kronor och distrikt Småland-Blekinge med 325 miljoner kronor. Lägst värde har distrikten Gotland och Jämtland-Härjedalen som också har minst antal aktiva lag. 

För att kunna jämföra distrikten med varandra, har alla värden analyserats på lagnivå. Analysen på lagnivå visar att värdet i de olika distrikten varierar mellan 217 000 kronor och 700 000 kronor. Gotland och Jämtland-Härjedalen, som har lägst värde på totalnivå, har även lägst värde på lagnivå. Högst värde på lagnivå har Södermanland. För mer information eller intervjuförfrågan, kontakta: 
Miriam Franzén, Communication Advisor, EY i Sverige, tfn 073 – 544 8280, miriam.franzen@se.ey.com  
Ludvig Gustavsson, Press- och medieansvarig, Svensk Innebandy, tfn 0730 – 828080, ludvig.gustavsson@innebandy.se

Om rapporten 
EY:s rapport beräknar vilket värde som Svenska Innebandyförbundet (Svensk Innebandy) bidrar med till samhället. Rapporten utgår från hållbarhetsprogrammet Agenda 2030 och fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling – god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet samt minskad ojämlikhet. Rapporten bygger på information och statistik framtagen av Svensk Innebandy och förbundet har sammanställt allt insamlat material från föreningar och lag. Data har inhämtats genom en enkätundersökning. Rapporten avser den pågående säsongen 2023/2024 med data inhämtad fram till och med den 12 januari 2024. 570 föreningar svarade på enkäten, vilket motsvarar 69 procent av alla innebandyföreningar i Sverige. 4 943 lag svarade på enkäten, vilket motsvarar 77 procent av antalet registrerade lag. Beräkningarna i rapporten ger en indikation på potentiella besparingar och samhällsvärden. 

EY 
På EY arbetar vi varje dag för att uppfylla vårt syfte "Building a better working world" och skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare och samhället i stort. Med stöd av data och teknik bygger vi förtroende på finansmarknader och hjälper våra kunder att växa och utvecklas. Vi samarbetar inom våra tjänsteområden revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt, strategi och transaktioner. Tillsammans kan vi ställa bättre frågor för att hitta nya svar på de komplexa utmaningar som världen står inför i dag.  

EY syftar på den globala organisationen och kan referera till ett eller flera av medlemsföretagen inom Ernst & Young Global Limited som vart och ett är en separat juridisk enhet. Ernst & Young Global Limited, ett bolag registrerat i Storbritannien, tillhandahåller inte tjänster till kunder. Information om hur EY samlar och använder persondata och en beskrivning av vilka rättigheter individer har enligt dataskyddslagen finns på ey.com/privacy. Medlemsföretag inom EY tillhandahåller inte juridiska tjänster där det inte är förenligt med lokal lagstiftning. För mer information om vår organisation, besök gärna www.ey.com/se 

Publicerad av Ludvig Gustavsson

Ta del av EY-rapporten – här!
Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS