Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ledarlicens

Ledarlicens

Vid match arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet skall minst en av ledarna ha en giltig ledarlicens med undantag för reserv-och veteranserierna.

En ledarlicens erhålls efter genomförd ledarutbildning arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet.

Efter genomförd Grundutbildning och Regelkväll gäller licensen i 1 år. Efter genomförd Målvakten eller fördjupningsutbildning steg 1 grön, blå, röd eller svart gäller licensen i 3 år.

Innan match visas licensen upp för domare vid samlingen vid sekretariatet. (nytt för säsongen 2019/2020)

Ledarlicensen registreras i Cardskipper (app i mobilen).