Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Dispensansökan Göteborg Floorball Festival

I det här formuläret fyller du i spelare som du önskar att söka dispens för spel i Göteborg Floorball Festival  2021.

Frågor om dispenser svaras på mejl:
dispenser@goteborgfloorballfestival.se