Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Hallklimat

Hallklimat

Vad är Hallklimat?

arrow_drop_down_circle

Hallklimat är distriktets värdegrundsarbete - ett arbete för att få bättre utvecklingsklimat i hallarna, skapa trivsel för alla och en sund utvecklingsmiljö.

Vem är kontaktperson i vår förening? Var hittar jag kontaktuppgifter till hen?

arrow_drop_down_circle

Det finns uppgifter på hemsidan under Hallklimat – www.hallklimat.se.
Kontaktuppgifterna hittar du även här: Kontaktperson

Måste alla föreningar vara med i Hallklimatet? ?

arrow_drop_down_circle

Nej, det är inte tvingande att vara med men det är naturligtvis önskvärt om så många föreningar som möjligt deltar och medverkar. 

Varför ska vår förening arbeta med distriktets Hallklimatsarbete?

arrow_drop_down_circle

För att få en bättre utvecklingsmiljö för våra spelare och domare på alla nivåer. Vi som förening ska vara med som en del av att skapa ett bättre hallklimat, eftersom föreningarna bör ha en gemensam syn på hur trivseln ska se ut i våra hallar

 

Vad är skillnaden på "Incidentrapport" och "Anmälan till bestraffning"?

arrow_drop_down_circle

 

Incidentrapporten kommer till VSIBF som kontaktar föreningen det gäller som i sin tur agerar på ärendet. Anmälan till bestraffning skickas till SIBF: s disciplinnämnd för ev. avstängning, böter eller rättsliga åtgärder vid vanligtvis grövre förseelser. Alla kan göra en ATB men den Nationella disciplingruppen och Juridiska nämnden har bara skyldighet att ta upp ärendet till prövning om anmälan inkommit från någon av de som berörts av händelsen.

 

Är jag anonym inför den jag har anmält i Incidentrapporten?

arrow_drop_down_circle

Ja, du är anonym inför den förening/person du anmäler. Du är däremot inte anonym inför förbundets kontaktperson. Anledningen är att det kan behöva inhämtas fler uppgifter och för att en återkoppling ska kunna ske till den som anmäler.

Vad händer efter det att jag har lämnat in en Incidentrapport?

arrow_drop_down_circle

Berörd förening kontaktas av förbundets kontaktperson för dialog och återkoppling kring Incidentrapport. Den aktuella föreningen förväntas svara inom utsatt tid.

Vad är en Trivselvärd?

arrow_drop_down_circle

Trivselvärdarna är utsedda av föreningen och är ambassadörer för ett trivsamt hallklimat för alla som befinner sig i hallen vid barn- och ungdomsmatcher.

Behöver vi ha Trivselvärdar på matcherna?

arrow_drop_down_circle

Alla föreningar förväntas att ha minst en trivselvärd i samband med barn- och ungdomsmatcher.

 

Kan vi få flera västar? Var hämtar vi dem i så fall?

arrow_drop_down_circle

Ja, kontakta förbundet.

Måste vi spela jingeln?

arrow_drop_down_circle

Alla föreningar förväntas spela jingeln i samband med barn- och ungdomsmatcher.

Kan jag rapportera en ledare för dåligt uppträdande?

arrow_drop_down_circle

Använd Incidentrapporten, som finns på förbundets hemsida: Incidentrapport

Var hittar jag Anmälan till bestraffning?

arrow_drop_down_circle

Var hittar jag Incidentrapporten?

arrow_drop_down_circle

Var hittar jag Jingeln?

arrow_drop_down_circle

Vad är en Förebildsutbildning för något?

arrow_drop_down_circle

En träff med idrottsanhöriga där vi pratar om värdegrund och förhållningssätt kring barn- och ungdomars idrottande.

Hur får vi en Förebildsutbildning till vår förening?

arrow_drop_down_circle

Utbildningsmaterial tillhandahålls av förbundet och genomförs i föreningens regi.

 

Kan vem som helst skriva en Incidentrapport?

arrow_drop_down_circle

Ja, alla kan skicka in en Incidentrapport. Domarna ska i första hand använda Matchstraff för det som sker kopplat till match.