Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Vid skada

Vid Skada

Vem är försäkrad ?

arrow_drop_down_circle

Licenserade spelare
Ledare
Domare

Mer info 
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/innebandy

Var är vi försäkrade ?

arrow_drop_down_circle

Ja alla spelare med en giltigt spelarlicens har en idrottsförsäkring hos Folksam
Mer info 
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/innebandy