Vi söker personer som kan tänka sig sitta i Tävlingskommittén VIBF/ÖLIBF

Närbild Tekning Två Blad Och Boll

Kravprofil för

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén (TK) ordförande och ledamöter utses av Distriktsstyrelsen (DS) i Västmanland och arbetar på delegation från och är rakt underställd DS.

Arbetsuppgifter och sammansättning
TK är beslutande i enlighet med gällande regelverk, första instans i tävlingsärenden i samband med matcher där lag från föreningar inom Västmanlands IBF (VIBF) & Örebro Län IBF (ÖLIBF) deltager i seriespel, så också i vissa andra tävlingar, cuper, och/eller läger som arrangeras av VIBF & ÖLIBF.

Övriga arbetsuppgifter är;

  • att årligen se över seriestrukturen i distrikten.
  • att årligen se över och besluta om lokala seriekrav.
  • att till DS inkomma med förslag på serieavgifter.
  • att hantera inkomna dispensansökningar (kan delegeras till ansvarig tjänsteman).
  • att hantera inkomna matchflyttar (kan delegeras till ansvarig tjänsteman).
  • att minst en person från TK närvarar vid av SIBF anordnad Tävlingskongress/-konferens.

TK består av tre - fem ledamöter varav en ordförande. Ordförande i TK är sammankallande till möten.

En person i DS ingår i TK som ledamot och är länken mellan TK och DS. (OBS! denna person kan ej delta i hantering och beslut vid överklagande av TK-beslut till DS)

Personer i TK kan ej delta i hantering och beslut i tävlingsärenden som berör den egna föreningen.

Arbetsformer och tidsåtgång
Gruppen håller möten regelbundet över tävlingsåret, beroende på när ärendena kommer in och volymen av dem. Minst ett inplanerat möte/månad. Företrädesvis sker möten via Microsoft Teams, vilket är normalt förekommande även under en pandemifri säsong. Till detta kan komma några fysiska träffar om ex utbildningsbehov finns eller för gruppens utveckling. En tjänsteman är adjungerad vid samtliga möten och är också den som skriver nämndens beslutsutkast och kommunicerar ut dem i organisationen.

Samtliga möten skall protokollföras, signerade protokoll skall laddas upp i Teamsgruppen för TK samt delges DS.

Signerade Tävlingsbeslut med underlag/bilagor som delges föreningar skall laddas upp i Teamsgruppen för TK och delges DS i samband med eventuella överklagan av TK-besluten.   

Utöver det kan ledamöterna ha tävlingsjours-uppdrag för olika turneringar och cuper. Detta sker dock i olika stor utsträckning inom gruppen.

Kompetenskrav
Vi söker personer med stort intresse för tävlingsfrågor och viljan att utveckla innebandyn inom distrikten utifrån SIU modellen samt med god insikt i innebandyns tävlingsreglemente och bestämmelser. Även påläst vad gäller SIBF Handbok för nationella spelformer på Grön, Blåa samt Röd Nivå.

Vederbörande behöver kunna föra resonemang runt uppsåt, motiv och kunna omsätta detta i skriftliga hållbara beslut. Personen bör ha en grundläggande uppfattning om hur sportutövning fungerar och fysiologiska såväl som psykologiska aspekter av lagspel, ex vad som är en naturlig kroppsrörelse och adrenalinpåslag.

Vi ser gärna att de nominerade personerna har för vana att bygga nätverk och skapa goda sociala möjligheter till fördjupande samarbeten.

Ersättningar
Eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättningar och logi i samband med uppdraget ersätts enligt gällande direktiv.

Kandidatförslag
Förslag på lämpliga kandidater ska innehålla personuppgifter. Vid förfrågan ska kandidaten kunna inkomma med referenser. Vidare ska personen kunna uppvisa registerutdrag.

VIBF tar emot förslag på kandidater via mejl vastmanland@innebandy.se

 

 

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS