Fifty/Fifty är en onlineutbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten.

I sex digitala lektioner mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda.

Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

Utbildningen riktar sig i första hand till föreningsstyrelser. Tanken är att de sex lektionerna genomförs i samband med lika många styrelsemöten. Varje lektion tar ca 45 minuter.

Innehållet i Fifty/Fifty är konkret och nära din förenings vardag och vi hoppas såklart att det både ska kännas intressant och lustfyllt att ta del av materialet.

Klicka här för att komma till www.fifty-fifty.nu

 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS