Kriterier för matchflytt

  • Motståndarlag skall godkänna matchflytt. *
  • Ny matchtid finns angiven på matchflyttansökan.
  • Motståndare har godkänt ny matchtid.
  • Nytt matchdatum skall ligga i anslutning till aktuell serieomgång. **
  • Match får ej förläggas efter sista spelomgång. ***
  • Matchflyttansökan för match i sista omgång i serier med gemensam speltid godkänns ej om tredje part kan påverkas.
  • Västergötlands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM.
  • Matcher med restid under 10 mil får tidigast starta 19:00 vardagar om ej föreningar kommer överens om tidigare matchtid.
  • Matcher med restid över 10 mil får tidigast starta 19:30 vardagar om ej föreningar kommer överens om tidigare matchtid.

 *) Om särskilda skäl föreligger kan matchflytt godkännas utan medgivande från motståndare om ansökan inkommit senast 10 dagar före ordinarie matchdatum. Deltagande i SM-turnering i innebandy kan vara ett sådant skäl. Motståndare skall dock ges möjlighet att acceptera ny matchtid.

 **) Västergötlands Innebandyförbund kan bestämma om att undantag från denna regel kan göras.

 ***) Västergötlands Innebandyförbund kan bestämma om att undantag från denna regel kan göras.

Inställd match vid otjänlig väderlek

Om något lag anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) ska kontakt tas med motståndarlaget, samt Västergötlands tävlingsansvarig.
Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart.
Det är upp till föreningen och Västergötlands Innebandyförbund att ta ställning om laget ska åka eller inte.

Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta tillsatta domare.

Inställd match meddelas av hemmalaget till Västergötlands tävlingsansvarig.

Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till Västergötlands tävlingsansvarig. Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.

Om tillsatta domare för en match anser att väglaget är olämpligt (klass 2 varning) ska kontakt tas med Västergötlands Domaransvarige.Kontakten tas senast 6 timmar före matchstart.

 Det är upp till domarna och Västergötlands Innebandyförbund att ta ställning om domarna ska åka eller inte.

Beslutas det att domarna ej ska åka så äger VIBF rätten att besluta om ersättare ska kallas in eller om matchen blir inställd.

Avgifter och krav

Ingen matchflyttsavgift uttages för ansökan som inkommit före 18 september.

Undantag för de serier som har matcher som spelas i september, för de gäller ingen matchflyttsavgift för ansökan som inkommit senast 1 september.

Ansökan inkommen efter 18 september och 15 dagar före ordinarie matchdatum

Om ansökan inkommer efter 18 september fram till ordinarie matchdatum (eller datum för ny match om den ligger före ordinarie matchdatum) åläggs sökande förening att betala matchflyttavgift.

Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Västergötlands innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten, om ansökan är inkommen innan ovan angiven tidsperiod. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg från denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift.

Ansökan inkommen 14 - 2 dagar före ordinarie matchdatum

Om ansökan inkommer 14–2 dagar före ordinarie matchdatum (eller datum för ny match om den ligger före ordinarie matchdatum) åläggs sökande förening att betala matchflyttavgift.

Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Västergötlands Innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten, om ansökan är inkommen innan ovan angiven tidsperiod. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg från denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift

Ansökan inkommen dagen före eller samma dag som ordinarie matchdatum

Om ansökan inkommer dagen före eller samma dag som ordinarie matchdatum (eller datum för ny match om den ligger före ordinarie matchdatum) åläggs sökande förening att betala matchflyttavgift.

Om ansökan inkommer dagen före eller samma dag som ordinarie matchdatum ansvarar det lag som önskar flytta matchen för att domare som skulle dömt matchen underrättas via antingen telefonsamtal eller SMS. Om SMS används som kommunikation till domarna så måste laget som kontaktar domarna få ett skriftligt svar på att domarna tagit emot SMS:et.

Om matchflytten sker 12 timmar före matchstart eller senare har domarna rätt till 50% av arvodet. Om domarna ej hinner ställa in sin resa till aktuell match så har domarna rätt till 100% ordinarie matcharvode och även rätt att kräva ersättning för sin resa.

Ersättningsyrkandet ställs till VIBF:s kansli via ersättningsblankett.

Matchflytt utan tillstånd

Lag som flyttar match utan tillstånd tilldöms böter.


Godkännande av matchflyttsansökan

Matchflytt anses som godkänd och bekräftad då den registreras i spelprogrammet i iBIS.

Matchflyttsavgiften ska betalas av den sökande föreningen. Avgiften kommer att faktureras när matchflytten har godkänts av Västergötlands IBF.

Avgift gäller endast för de serier som döms av distriktsdomare.

Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Västergötlands innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg frän denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift.

Matchflyttningsavgifter

Matchflyttningsavgift Senior före 1 september                  
Ingen avgift

Matchflyttningsavgift Senior
350kr/match                                     

Matchflyttningsavgift Senior 14–2 dagar före match                      
700kr/match

Matchflyttningsavgift Senior dagen före eller samma dag som match   
1000 kr/match
                       
Matchflyttningsavgift Junior och Röd före 18 september
             
Ingen avgift

Matchflyttningsavgift Junior/Röd                                                     
150 kr/match

Matchflyttningsavgift Junior/Röd 14–2 dagar före match               
300 kr/match

Matchflyttningsavgift Junior/Röd dagen före eller samma dag som match             
600 kr/match
                                                                             
Matchflytt utan tillstånd                                                                    
1500 kr/match och lag

Gratis matchflyttar på Grön, Blå nivå samt Röd Serie med föreningsdomare.

Hur gör man för att flytta en match?

Dam, Herr, Junior, Pojkar Röd 1-3 och Flickor Röd 1-2.

Matchflytten görs via iBIS (manual). Eftersom VIBF har hand om domartillsättningen behöver VIBF godkänna varje matchflytt som görs. 

Pojkar Röd 4-5, Flickor Röd 3, Pojkar/Flickor Blå

Mattchflytten görs via iBIS (manual)

Pojkar/Flickor Grön 

Görs via mail till tävlingsansvarig David Gillek, david.gillek@innebandy.se

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS