Förutsättningar Junior- och Ungdomsserier 2022/23

För mer info läs seriedirektiv Junior- och Ungdomserier. 

Junior (5 - 5)
Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min effektiv tid
Paus: 10 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapporterad
Domare tillsatta av förbund

Röd nivå 15 - 16 år (5 – 5)
Seriespel, tabell, poängliga
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: Ordinarie målburar
Händelse- och resultatrapporterad
Domare tillsatta av förbund

Röd nivå 12 – 14 år (5 - 5)
Seriespel, tabell
Speltid: 3x20 min rullande tid (effektiv tid sista 3 min)
Paus: 5 min
Planstorlek: 40x20 meter
Målburar: ordinarie målburar
Resultatrapporterad
En domare tillsatt av förbund och en av förening för P/ 14 serier.
Domare tillsatta av förening för P/F 12-13 serier.

Blå nivå (4 - 4)
Seriespel (ej tabell)
Speltid: 3x20 min rullande tid (möjlighet att spela 3x15 min rullande tid)
Paus: 5 min
Planstorlek: 30x15 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Resultatrapporterad (visas ej publikt)
Domare tillsatta av förening

Grön nivå (3 - 3)
Poolspel (ej resultat)
Speltid: 3x 12 min rullande tid
Paus: 5 min
Planstorlek: 20x12 meter
Målburar: 120x90 centimeter
Genomförda matcher rapporteras via mail till tävlingsansvarig på VIBF (ej resultat).
Domare tillsatta av förening (krävs endast en domare)

I alla våra Junior – och Ungdomsserier används målvakt.

Dispenser

Könsdispens

Anmälan om lagtilltillhörighet

Spelare 15 år och yngre kan anmäla sin vilja att få tävla i annan tävlingsklass, än den som följer det juridiska könet. Ingen prövning av sakförhållanden som åberopas ska göras av SDF.

Dispens för flickor i pojkserierna för en spelare som fyller 15 år samma år som spelåret inleds eller yngre behöver ej sökas, könsdispensen ska används för flickor som saknar flicklag att spela i.

Dispenser Junior- och Ungdomsserier

  • På grön, blå och röd nivå tillåts en generell åldersdispens där lagen har rätt att använda sig av två överåriga spelare per match. Med överårig avses att spelaren får vara högst ett år äldre än vad den gällande åldersklassen medger.
    Man har rätt att använda sig av olika äldre spelare, men dock högst en till två utespelare + en målvakt per match. Den generella dispensen gäller ej i serier med dubbla åldrar (ex F13/14).
  • Denna dispens får ej användas till att toppa lag.
  • Lag som missbrukar den generella dispensen kan straffas med poängavdrag eller/och straffavgift.
  • Föreningar kan söka separata dispenser och godkänts ansökan så upphör den generella dispensen att gälla.
  • Separata dispenser ansöker föreningar/lag via mail till tävlingsansvarig på VIBF.
  • Godkända separata dispenser kommer att ligga uppe på VIBF:s hemsida.
  • OBS! En godkänd dispens ska tas med och visas upp inför varje aktuell match.

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS