Föreläsning om psykisk ohälsa och suicidprevention

Publicerad
001A1300
Här är en inspelning av förra veckans digitala föreläsning med Suicide Zero med fokus på deras material Våga Fråga.
Ta del av föreläsningen Våga Fråga här.

Suicide Zero är sedan hösten 2022 samarbetspartner till Svensk Innebandy. Suicide Zero är en ideell organisation, som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i samhället och vill få fler att göra mer.

Varje år tar runt 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen. I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Självmord är ett stort samhällsproblem som vi tillsammans kan göra något åt. De resurser som idag satsas på suicidprevention står inte i relation till hur stort problemet är och det finns mycket okunskap, tabu, rädsla och stigma kring självmord.

Suicide Zero gör allt för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Det gör vi till exempel genom att utbilda allmänheten och media om suicidprevention, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord. Varje självmord är ett för mycket.

Här kan du läsa mer om Suicide Zero: https://www.innebandy.se/utveckling/suicide-zero

Publicerad av Markus Andersson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS