Coacher/observatörer

VIBF:s domarorganisation är en central del i att bibehålla och
utveckla kvalitén på våra distriktsdomare. Domarcoacher hjälper
domarna att utvecklas genom matchcoachning och matchobservation.

Mikael Magnusson
Iza Hederdahl
Håkan Karlsson
Per Johansson
Sven Persson
Mattias Furbo
Arto Käckman
Lennart Haane
Eino Vuoluterä
Conny Erhnholm

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS