inte deltog vid första träffen är lika välkomna som ni andra som deltog." />

Föreningsträff - hur behåller vi våra aktiva? Del 2

Publicerad
Hur Behåller Vi Våra Aktiva Del 2
Nedan kan ni läsa vad som diskuterades vid första träffen och vad vi kommer försöka gå in djupare via diskussioner vid denna träff, del 2.
Ni som inte deltog vid första träffen är lika välkomna som ni andra som deltog.
Från föreningsträffen - hur vi behåller våra aktiva? tisdag 12/12

JAS

Ett behov som uttrycktes var att smalna av JAS-serien och upprätta en juniorserie med mer breddinslag i Uppland med omnejd. En mer tydlig information (som ni får här via mejl) just kring detta är att G.U.D-distrikten har skickat en skrivelse till Svenska Innebandyförbundet och övriga distrikt i Sverige om att JAS-serien skulle behöva smalna av. Det kommer tas upp på tävlingskonferensen.


Serieindelning


Ett förslag som uppkom var att skicka ut en preliminär serieindelning ”på remiss” en period innan det spikas, för att sedan bjuda in till dialogforum med tränare och andra ansvariga för att diskutera både serieindelning och mer informella diskussioner om hur vi ska göra för att säsongen ska bli så givande som möjligt för alla, exempelvis utifrån frågor som toppning, utnyttjande av dispenser, val av serie m.m. Ett förslag var att dela upp dessa dialogforum även inom divisionerna, exempelvis att inom den röda divisionen förs en dialog mellan tränare i division 7-5 och en mellan division 4-1.

Det efterfrågades att man är ”hårdare” i sin dialog med föreningarna om att ta steg uppåt eller nedåt i seriesystemet beroende på om man är särskilt över- eller underlägsen.


Generella dispensen

Upplevelsen är att den generella dispensen är byggd på en god tanke – dock så utnyttjas den ofta på ett negativt sätt, exempelvis för toppning. Det efterfrågas någon form av kontrollfunktion för att snappa upp oegentligheter kopplat till dispenser. Det efterfrågas även att alla former av dispenser ska vara skriftliga och kräva en motivering, samt att de ska offentliggöras.


Spelarövergångar

Det efterfrågades nya regelverk kring spelarövergångar på barn- och ungdomssidan. Exempelvis utifrån ålder, att det inte ska kunna ske under pågående säsong och att det ska finnas någon form av krav på dialog mellan föreningar innan en övergång kan göras.

Det diskuterades även om att föra en dialog mellan föreningar angående frågan om övergångar på barn- och ungdomssidan, för att hitta en samstämmighet kring frågan.


Föräldrautbildning

Det efterfrågades genomföranden av föräldrautbildningar i frågan. RF-SISU har en föräldrautbildning som skulle kunna anpassas till innebandyföreningar, och en gemensam satsning skulle kunna göras med förbundet för att utbilda vårdnadshavare i våra innebandyföreningar.


Cuper som komplement till seriespel

Ett förslag framkom om att arrangera cuper i Uppland för att hitta jämna matcher under pågående säsong.


När: Tisdag 26/3
Tid: 18:00-21:00 (mellan 20:00 till 21:00 finns vi tillgängliga om man har några andra frågor eller funderingar) 
Var: IFU Arena


Vi ses 26/3!
Med vänlig hälsning/Upplands Innebandyförbund och RF-SISU Uppland

Publicerad av Martin Brandt

Anmälan dig här
Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS