Distriktslaget Uppland hösten 2023

Publicerad
Emblem 5696682

Uibf’s styrelse har beslutat om förändringar i distriktlagsstaben innevarande säsong. Anledningen är dels att den i våras utsedde sportchefen tvingats avsäga sig sitt uppdrag pga av privata anledningar vilket också för med sig förändringar för hela staben. Även t.ex. flickstaben kommer att förändras då nuvarande stab fått utökat föreningsengagemang med berörd åldersgrupp vilket är något UIBF ser som ett besvär. 

Även styrelsens två representanter gentemot distriktslaget har avsagt sig sina uppdrag innevarande säsong och kommer snarast att ersättas. 

Konsekvensen av detta beslut är att långt gångna sonderingar förs med en eventuell ny sportchef som får till första uppgift att se över alla i staben/staberna ingående personer och återkomma med ett förslag till uibf’s styrelse för godkännande. 

För att ingen i distriktet, vare sig föreningsföreträdare, tränare eller föräldrar, skall känna en tvekan så poängterar styrelsen att förtroendet för de personer som nu kliver åt sidan och de som ev. blir kvar efter omorganisationen samtliga har UIBF’s fulla förtroende.

Nu ser vi fram emot en bra träningshöst som börjar med Camp Uppland i augusti. 

Staben för årskullar 08 & 09 utses under tidig höst och kommer att finnas på plats under höstlovslägret. 

Avslutningsvis vill vi tacka Ted Wikström, Daniel Eriksson och Johan Gelin för det engagemang ni bidragit med. Beträffande Johan Gelin fortsätter samarbetet som tidigare kring evenemang mm. samt nya engagemang för Johans del i Upplandsdistriktet som påbörjas efter sommaruppehållet. Mer om det efter sommaren ☀🏖

 

Christer Strömstedt och Bo Grängsjö
Styrelsen Upplands Innebandyförbund

Publicerad av Martin Brandt

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS