Avtal för spelare

Publicerad
Avtal för spelare

Spelare som omfattas av ett Avtal för spelare kan endast göra en övergång under den ordinarie
övergångsperioden 1 maj till 15 augusti när moderföreningen medger detta. Avtalet ska, vid en
övergångstvist, uppvisas/skickas in till Svenska Innebandyförbundet.


Spelare ska inneha A-licens i föreningen för att avtalet ska anses gällande vid spelarövergång.
Avtalet upphör att gälla om föreningen inte har anmält lag till seriespel. Detsamma gäller om
föreningen drar sig ur seriespel alternativt väljer att spela i en lägre division än föreningen är kvalificerad
för. Det senare gäller ej om föreningen tackar nej till vakanstillsättning.


Avtal för spelare kan endast ingås med spelare som är minst 16 år. Avtal för spelare tecknade med
spelare som ej är 18 år fyllda, kräver vårdnadshavares underskrift.


RIG/NIU-elev får ej stå under Avtal för spelare eller andra avtal som begränsar elevens möjlighet att byta
förening. Sådant avtal upphör att gälla i och med elevens skolstart. Sådan elev som fyllt 18 år och går
sista året på gymnasiet har rätt att teckna Avtal för spelare fr.o.m 1 maj.


Tilläggsavtal/ kontrakt
Parterna äger rätt att skriva tilläggsavtal/kontrakt gällande t ex ersättningar samt rättigheter och
skyldigheter. Eventuellt tilläggsavtal reglerar ej övergångstvister.
Se SIBF:s tävlingsbestämmelser kapitel 2 §§ 5 och 8 för fullständigt regelverk.

för mer info https://www.innebandy.se/regler-direktiv/licenser-overgangar/

Publicerad av Administrator

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS