Reseersättning till domare


Reseersättning utbetalas vid seriematch av det lag som står som hemmalag. Om domaren dömer en distriktsmatch och en kommunseriematch i direkt anslutning till varandra så betalas reseersättningen ut av hemmalaget i distriktsmatchen.

Ersättning utgår endast en gång per resa. När domare dömer mer än en match vid samma ort utbetalas reseersättning av hemmalaget vid domarens första match för dagen.

Domare ska, i så stor utsträckning som möjligt, sträva efter att samåka till uppdragen. Om domare ej meddelats vid utebliven match utgår ersättning (arvode/reseersättning) enligt gällande tariff. Anspråken riktas i dessa fall mot VIBF.

Återbetalning av reseersättningar till föreningarna sker 3 ggr per år. Den sista november, den sista januari samt den sista mars. För att förening skall erhålla ersättning för utlägget skall fullständigt kvitto (vilket innehåller match, division, speldatum samt domare) inskickas till VIBF före senast ovan angivna datum.

Krav på ersättning som inkommer till VIBF efter den sista mars utbetalas ej. Reseersättning utgår med 23 kr/mil där VIBF ersätter föreningen med 16 kr/mil.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS