Tävlingsnyhet gällande spelarförflyttningar inom reservlagssystemet

Publicerad
Närbild Tekning Två Blad Och Boll
Åstorp/Kvidinge IBS inkom med en motion till årsmötet i juni där det beslutades att Skånes Innebandyförbund ska utreda frågan gällande ett liberalare regelverk kring spelarförflyttningar inom vårt reservlagssystem.

Våra föreningar har möjlighet att utöver A-lag även anmäla B- och C-lag till våra representationslagsserier. Reservlagssystemet infördes säsongen 15/16 och har fram till idag inneburit att en spelare som ska flyttas neråt har fått stå över två matcher för det övre laget innan hen blivit spelklar.

Frågan har diskuterats på föreningsträffar under hösten.

Därefter tillsattes en utredningsgrupp som bl a har inhämtat inputs och upplevelser från andra stora distrikt kring deras regelverk gällande spelarförflyttningar.

Skånes Innebandyförbund har nu beslutat att till nästa säsong förändra reglementet enligt nedan. Förändringarna införs på prov säsongen 23/24 och kommer därefter att utvärderas.

Antalet ”karensmatcher” för att gå från A- till B-lag eller B- till C-lag sänks från två matcher till en match.

Utöver ovan möjlighet till förflyttning av spelare kommer föreningar kunna ansöka om utvecklingsdispenser där max 4 (varav max 3 utespelare) spelare 16-22 -år (födda 2001-2007) får möjlighet att spela i två lag utan att stå över matcher. Varje enskild spelares ansökan ska dock motiveras och vår Tävlingskommitté kan avslå ansökningar. Syftet med utvecklingsdispensen är att ge unga spelare möjlighet att sakta utvecklas i en utmanande miljö utan att tappa viktig speltid och inte att föreningar ska toppa upp sina reservlag.

I och med införandet av utvecklingsdispens kommer möjligheten till att ansöka om enskilda målvaktsdispenser tas bort.

Utvecklingslag/utvecklingsserier

Under säsongen har vi tyvärr inte haft några utvecklingsserier. De lag som var anmälda inför denna säsong har i stället placerats i D3 respektive H4 och de har där fått flytta obegränsat med spelare mellan A-lag och U-lag. Vi har tagit emot synpunkter på att detta bör regleras upp. Bl a togs frågan upp under höstens föreningsträffar.

Skånes IBF kommer att bjuda in till utvecklingsserier även 23/24. Om antalet lag inte möjliggör egna serier kan Tävlingskommittén även nästa säsong placera lag i lägsta representationslagserierna. Dock kommer U-lag maximalt få använda 4 spelare (varav max 3 utespelare) från sin senaste A-lagsmatch.

Ytterligare information kommer i samband med serieinbjudan som inom kort kommer att skickas ut till våra föreningar.

Publicerad av Peter Dahlberg

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS