Intresseförfrågan Hjärtscreening för innebandyspelare från 16 års ålder

Publicerad
Lund Hjärta

IBK Lund kommer under våren 2023 att erbjuda möjligheten att genomföra hjärtscreening för innebandyspelare från 16 års ålder genom samarbete med ett privat hjärtlabb. Tanken är att testa upplägget nu och förhoppningsvis därefter kunna erbjuda undersökningen regelbundet 1-2 gånger per år.

Syftet med hjärtscreeningen är att kunna upptäcka medfödda eller förvärvade hjärtfel som medför risk för plötsligt hjärtstopp i samband med idrottsutövning. Hjärtscreening rekommenderas från Riksidrottsförbundet för elitidrottare från 16 års ålder. Innebandyn är en högintensiv sport och kan klassas in i samma grupp eftersom hjärtat är tungt belastat i samband med de högintensiva momenten. Screeningen rekommenderas av Europeiska kardiologföreningen, American Heart Association och Internationella olympiska kommittén.

Screeningen genomförs av en hjärtspecialist och innehåller ett specifikt frågeformulär, EKG-tagning, puls- och blodtryckstagning samt att lyssna på hjärtat. Genom denna standardiserade screening kan en stor del av de kända potentiella risktillstånden i hjärtat identifieras. Skulle det upptäckas något avvikande i samband med screeningen så kan det bli aktuellt att gå vidare med andra undersökningar beroende på vilken avvikelse som upptäcks. 

Att genomföra screeningen före 16 års ålder rekommenderas inte eftersom hjärtat då inte är färdigutvecklat och undersökningarna kan uppvisa icke konklusiva resultat.

Hjärtlabbet som IBK Lund kommer att samarbeta med erbjuder screeningen för ett kraftigt rabatterat pris (priset för våren 2023: ca 1000 sek per individ) för större grupper, varför vi går ut med denna information så att mindre föreningar med mindre antal ifrågakommande spelare kan ansluta sig till oss för att kunna utnyttja grupprabatten.

Planen är att genom en första intresseförfrågan kunna få en uppskattning om hur stort intresset är, därefter kommer en konkret kallelse där vi samlar ihop ett större antal spelare som kan genomgå screeningen. Hjärtlabbet har erbjudit att komma till Lerbäckshallen i Lund och genomföra screeningarna under några specifika dagar ihopsamlat.

Hjärtscreeningen ska inte betraktas som en obligatorisk undersökning utan en rekommendation för spelare från 16 års ålder. En intensitet på t ex 3 träningar i veckan och en match på helgen, där man regelbundet känner att man komma nära sina egna fysiska gränser, kan anses som en nivå motsvarande rekommendationsgruppen. Även spelare på mindre tränings- eller matchnivå kan ha nytta av denna undersökning, eftersom det kan uppstå situationer även på de lägre nivåerna där intensiteten kan bli mycket hög.

Ifall er förening / lag är intresserad av ett samarbete med IBK Lund i hjärtscreeningsfrågan så är ni välkomna att kontakta mig för mer information och samordning (ilka.kamrad@ibklund.se). 

Ilka Kamrad, ordförande IBK Lund

Publicerad av Mikael Jeppsson

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS