Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

VÅR VÄRDEGRUND

All verksamhet inom Örebro läns innebandy ska ta sin utgångspunkt i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), FN:s barnkonvention samt Svensk Innebandy Vill.

Vår Värdegrund

Vår Värdegrund tar i sin utgångspunkt i nedanstående: