Årsmötet är uppskjutet tillsvidare.

Nytt datum kommer inom kort.

Dagordning för mötet jämte ÖLIBF förslag samt inkomna motioner offentligörs 14 dagar för mötet.

Motioner:

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara ÖLIBF styrelse tillhanda senast två månader före mötet.
E-post: orebro@innebandy.se

På årsmötet kommer följande avhandlas:

  • Sedvanlig dagordning enligt stadgarna
  • Med mera 

Viktigt att ni som förening deltar och har den formella rösträtten.

För att er förenings representant ska inneha föreningens mandat, då måste fullmakten vara korrekt ifylld och inlämnad före årsmötet. Fullmakten finner ni nedan.

Handlingar inför årsmötet finns nedan.

Tidigare årsmöten
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS