Utdragande av lag ur tävling Seniorer /Juniorer

5 000:- + serieavgift

Utdragande av lag ur tävling, Ungdom

3 000:- + serieavgift

W O Avgift, Seniorer/Juniorer 5 000:-/1:a gången  

(anmäld 3 dagar eller senare före match Tillkommer domararvode, hallhyra.)

W O Avgift, Ungdom 2 500:-/1:a gången  

(anmäld 3 dagar eller senare före match Tillkommer domararvode, hallhyra.)

Ej anmäld W.O. Seniorer/Juniorer 5 000:-    

Tillkommer domararvode, hallhyra samt ev. resekostnad (max 3 bilar).     

Ej anmäld W.O. Ungdom 3 000:-    

Tillkommer domararvode, hallhyra samt ev. resekostnad (max 3 bilar).

Upprepad W O, Seniorer/Juniorer 5 000:-    

Uteslutning, Tillkommer domararvode, hallhyra samt ev. resekostnad (max 3 bilar). 

Upprepad W O, Ungdom 3 000:-    

Uteslutning Tillkommer domararvode, hallhyra samt ev. resekostnad (max 3 bilar). 

Protestavgift 2 000:-

Ej kopplad spelare till lag/match i IBIS  1 000 :-/lag 

Ej onlinerapporterad match i högsta representationsserierna 1 000:-   

Ej i tid inrapporterat matchresultat 1 000:-

Ej i tid inrapporterade matchhändelser (Senior/Junior) 
1 000:-  3 dagar efter spelad match

Ej i tid inrapporterade matchhändelser (ungdom) 500:- 3 dagar efter spelad match

Ej inskickat/ ej korrekt ifyllt/ ej insänt i rätt tid/matchprotokoll 500:-

Uttagning av domare som ej skett i samråd med      
distriktets domarkommitté (Domartillsättare) 1 000:-

Ej deltagit på obligatoriska träffar som VIBF/ÖLIBF kallar till 1 000:-/tillfälle

Åverkan på hall, omklädningsrum och ej följt hallansvarigs direktiv.
(Städning m.m.) 2 000:- + Faktura

Ej fungerande sekretariat under match 1 000:-/match  
(Domaren rapporterar på match protokollet)      

Dispensansökan 1 000:-

Resultatvisning för serier utan tabell och resultatvisning
1 000:-/match (Under match, hemsidor, mm.)

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS