Uttagningsprocess

Uttagningsproceduren är en naturlig del i distriktslagens verksamhet. För många spelare är detta första gången de möts upp av någon typ selektering.
Viktigt att vi kommunicerar med spelarna om vilka kriterier vi arbetar efter. Spelarna ska regelbundet få feedback från förbundskaptenerna på deras styrkor och svagheter.

Nomineringar

Föreningarna avgör vilka de vill nominera. Vi rekommenderar dock att de nominerar alla i berörd årskull samt de underåriga (max ett år yngre) som anses lämpliga för uttagningsprocessen.

Uttagningskriterier

Intresse går före allt.
Utöver intresse värderar vi spelförståelse, teknik och social kunskap. Spelare med spetsegenskaper inom specifikt område är väldigt intressanta.
Vi tänker långsiktigt, vi aktar oss för ”Relative Age Effect”. Alltså att tidigt fysiskt utvecklade ungdomar tas ut för deras fysiska fördelar.