Frågor och svar

Varför sker förändringen?

Svensk Innebandy ser över tävlingsformen för barn och unga. Det handlar i stort om att samtliga distrikt ska bedriva tävlingsverksamhet på likartat sätt. Flera distrikt har redan implementerat spelformen och nu är det alltså dags för Stockholm.

Varför Knatteligamålen med måtten 120x90cm på målburen?

Målburen som är mest lämplig och finns till förfogande för tillfälligt är Knatteligamålet med måtten 120x90cm och kommer användas säsongen 2021-2022.

Stockholm Innebandy arbetar framåt med att ta fram mål anpassade för 4vs4 på blå nivå.

120x90cm målburar finns inte i hallen, vad gör vi då?

Spelar matchen med fullstora 160x115cm målburar och kontaktar därefter StIBF och påtalar detta.

Var ska målburarna vara placerade i förhållande till sarg och linjer?

Vi rekommenderar att man ställer målburen på handbollens 9m linje (den streckade gula). Om inte handbollslinjer finns i hallen så ska målburen stå 3m från kortsargen.

Vem ansvarar för att bygga sargen i rätt storlek?

Hemmalaget som väntar på att få spela sin match ansvarar för att bygga i ordning sargen till rätt storlek.

Spelplanen ska vara cirka 30x15 meter. Hur ska sargen byggas?

Sargens storlek ska vara 30x15 meter. Vi rekommenderar att ni utgår från basketplanens linjer (Röda linjer) när ni bygger sargen. Finns inte basketlinjer i er hall så utgå från att planen ska vara 12 sargbitar på längden och 6 sargbitar på bredden (OBS! detta förutsätter att respektive sargbit har standardmåttet 2,5m). Utöver detta ska samtliga fyra hörn användas som vanligt.

Kommer vi behöva tejpa linjer?

Inga linjer tejpas, domaren dömer efter bästa förmåga. Om en målvakt fångar bollen lite väl långt ut kan frislag utdömas.

Hur många lag ska man anmäla till seriespel?

Det är upp till varje enskilt lag, men förslaget är minst 8 stycken spelare och max 16 stycken spelare per lag.

Hur många spelare bör man åka med till match?

Mellan 8-12 stycken utespelare plus målvakt.

Kan man låna in spelare på högre blå nivå?

Man får låna in spelare på högre Blå nivå förutsatt att regelverket följs.

Hur görs en tekning utan tekningspunkter?

Inga tekningspunkter tejpas, domaren visar var tekningarna ska utföras.

Vad menas med personlig utvisning?

Alla utvisningar är personliga. Det betyder att laget fortsätter spela med fyra utespelare på planen.

Utvisningen är två minuter och den utvisade spelaren sitter av utvisningen på den egna avbytarbänken. Ledaren ansvarar för att spelaren inte spelar under pågående utvisning.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS