Föreningsutveckling

Innebandy är en idrott för alla. Den är lättillgänglig, rolig och går att vara en del av hela livet. Hur ser möjligheterna ut till detta i din förening?
Föreningsutveckling handlar om att lära känna alla delar av föreningen, ta reda på vart er förening är idag och vart ni vill i framtiden. En framgångsrik verksamhet byggs i en förening med syfte, tydliga mål och engagemang.

Utvecklingsmöjligheter:

Ta hjälp av verktyget Vår Förening Vill. Ta med er föreningens styrelse, kommittéer, ledare och medlemmar på en skräddarsydd utvecklingsresa mot både små och stora framtidsmål. Vår Förening Vill är ett helt gratis webbaserat verktyg där ni som förening har 6 steg att följa eller välja mellan och som syftar till att utveckla föreningens föreningsidé, organisation, verksamhet och, eller kommunikation. Läs mer här eller kontakta ert distriktsförbund eller regionala RF-SISU.

Gå Svensk Innebandys grundutbildning för organisationsledare. En utbildning för föreningens förtroendevalda som syftar till att öka kompetens, ge möjlighet till reflektion och ge inspiration till föreningens kommande utvecklingsresa.

Gå jämställdhetsutbildningen Fifty/Fifty. En utbildning för förbunds- och föreningsstyrelsersom syftar till att er förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna, samt ger konkreta verktyg för att starta arbetet. Utbildningen är helt gratis och görs digitalt av föreningens styrelse i sex lektioner. Avslutad utbildning mynnar ut i en konkret åtgärdslista för er förening att arbeta vidare med.

Skapa plats åt fler i er förening. Erbjud flera typer av verksamhet som gör det möjligt för fler att börja i er förening, likväl som stanna kvar längre. Ta del av tre innovativa innebandykoncept: Innebandy +, Innebandy Flex och Floorball Fitness.

Ta del av materialet Schysst Innebandy. Svensk Innebandy har tillsammans med vår partner Pantamera tagit fram inspirationsmaterial som syftar till att hjälpa föreningar att skapa ett schysstare klimat i laget, på matchen och bland publiken. Här hittar ni tre kapitel, Det Schyssta Laget, Schysst Match och Schysst Förebild. Ta del av konkreta tips, roliga och lärorika quiz, reflektionsfrågor och annat som kan vara bra för dig som ledare, styrelsemedlem, utövare eller anhörig.

Sök bidrag till er satsning. Genom Projektstöd IF och Återstartstöd kan föreningar söka idrottsmedel för: subvention av ledar- och domarutbildning, deltagande på utvecklingsaktiviteter arrangerade av distriktsförbund, utbildning och processledning i syfte att utveckla er förening samt satsningar och aktiviteter som syftar till att rekrytera och behålla. Alla ansökningar görs på IdrottOnline via Svenska Innebandyförbundet. Mer om vad ni kan söka idrottsmedel för och hur ni gör er ansökan här.

Kontakta er utvecklingskonsulent. På Gotland ansvarar Gotlands Innebandyförbund för föreningsutveckling. Linda Karlsson tillsammans med Åsa Ström och Annelie Blixt driver Utvecklingskommittén. På RF-SISU är Annelie BlixtInnebandyns Idrottskonsulent. Rina Muttoni kan också stödja er och är projektanställd av Gotlands förbund för att driva återstartsstöd och stötta styrelsens arbete. Det går också bra att höra av sig till Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig på Svensk Innebandy.

Glada tjejer springer in på plan

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS