Om ni inte vill ha kvar er förening

En förening kan finnas utan att det finns aktiv verksamhet om föreningen bara betalar årsavgiften till Svenska Innebandyförbundet.

Men om ni inte längre har verksamhet kanske ni vill lägga ner föreningen?


Så här gör ni:

1. Kalla till årsmöte/extra årsmöte, i enlighet med ordinarie årsmötesförfarande. Det står även i föreningens stadgar hur ni ska gå tillväga.

Observera: Det räcker inte med att föreningen inte anmäler lag till seriespel.

Det är framför allt två viktiga punkter som ska tas upp på mötet i samband med att föreningen läggs ner.

  • beslut ska tas att lägga ner föreningen

  • beslut ska tas om hur föreningens tillgångar (pengar i kassan, idrottsmaterial och liknande) ska fördelas.

2. Efter mötet ska mötesprotokollet skickas in till Svenska Innebandyförbundet som ger besked när föreningen formellt är nedlagd.

Frågor och svar - lägg ner din förening

Kan vi lägga ner vår förening om vi har skulder till Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt?
Nej. Styrelsen kan göras ansvarig för de skulderna om det visar sig att föreningen "saknar verksamhet och organisation".

Vad händer om vi inte betalar årsavgift?
Om ni inte betalat årsavgift till Svenska Innebandyförbundet på två år utesluts. Det innebär inte att föreningen läggs ner utan bara att ni inte längre är medlemmar. Om din förening utsätts för ett så kallat uteslutningsärende drivs eventuella skulder in.

Hur lägger vi ner sektion?
En innebandysektion i en huvudförening läggs ner på liknande sätt som beskrivits ovan. Beslut ska tas på huvudföreningens årsmöte och protokoll från årsmötet ska skickas till Svenska Innebandyförbundet. Huvudföreningens stadgar berättar i detalj hur ni lägger ner en sektion.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS