Innebandybollar

Svenska Innebandyförbundets riktlinjer för vår hantering av utdrag ur belastningsregistret

Riksidrottsmötet 2019 beslutade att föreningar och Specialförbund från 1 januari 2020 ska begära begränsat utdrag ur belastningsregistret för de som anställs eller får uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Åtagandet är ett led i arbetet med att skapa en trygg idrott för alla som verkar inom idrottsrörelsen och är en åtgärd som ska bidra till att skapa ett starkt och välfungerande skydd mot sexuella kränkningar av olika slag.

Idrottens motiv för att införa detta åtagande är detsamma som lagens, att stärka skyddet för barn mot sexuella övergrepp.

Redan 2014 infördes lagstiftning som gav föreningar möjlighet att be den som erbjuds anställning eller uppdrag inom föreningens verksamhet om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år). 

Genom beslutet på Riksidrottsmötet 2019 blir det obligatoriskt för föreningarna att inhämta ett sådant utdrag i samband med rekrytering av person som kommer ha direkt och regelbunden kontakt med barn.

Anställda, uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare som inte kommer i kontakt med barn omfattas inte. Kontrollen omfattar alla personer äldre än 15 år (straffbarhetsålder).

Riksidrottsförbundets information och en lathund för idrottsföreningar kan tjäna till vägledning vid upprättande av rutiner för genomförandet av dessa kontroller.

I Svenska innebandyförbundets strävan att skapa trygga idrottsmiljöer blir inhämtande av registerutdrag en viktig del. Än viktigare är dock det löpande trygghetsskapande arbete som föreningarna gör genom exempelvis återkommande ledarutbildning och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för barn.

Arbetet med att inhämta registerutdrag kan inte ersätta detta arbete och bör inte heller göras så tidskrävande att det riskerar att gå ut över annan trygghetsskapande verksamhet.

Svenska innebandyförbundet har därför beslutat anta följande rekommendationer och rutiner för våra medlemsföreningar och SDF.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS