Förbundet

Gotlands Innebandyförbund

Styrelsen

Linda Karlsson

VICE ORDFÖRANDE (utvecklingsansvarig)

Morgan Åkerblom

LEDAMOT (domaransvarig)

Magnus Pettersson

LEDAMOT (tävlings/distriktlagsansvarig)

Torbjörn Kotz

LEDAMOT (kassör)

Elsa Roos

LEDAMOT (administration)

Mourice Åkerblom

SUPPLEANT (tävlingsansvarig)

Elsa Vestberg

SUPPLEANT

Rina Muttoni

Projektanställd

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS