Det här gäller före, under och efter match

Osäker på vad som gäller? På den här sidan hittar du information om vad som gäller vid oväder, matchändringar och liknande.

Eft Matchoversikt Arenan

Väderdirektiv


Svensk Innebandys väderdirektiv är ett hjälpmedel om väderförhållandena gör att ett lag eller en funktionär står i valet eller kvalet att åka till en match.

Självklart är det viktigt att resa säkert. Svensk Innebandy har SMHI:s varningar som ett rådgivande hjälpmedel om du känner dig osäker. 

Klass 3 (röd)

Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Svensk Innebandys riktlinjer: Stark rekommendation att inte åka överhuvudtaget.

Klass 2 (orange)

Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Svensk Innebandys riktlinjer: Det är upp till föreningen och funktionären att ta ställning till om ni ska åka eller inte.

Klass 1 (gul)

Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Svensk Innebandys riktlinjer: Spela matchen.

Blå

Ingen varning utfärdad.

Svensk Innebandys riktlinjer:
  Spela matchen.

Om vädret inte tillåter match?
Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer (läs domare) och de som administrerar matchen (distrikt eller Svenska Innebandyförbundet) kontaktas. Det går inte att utdöma några sanktioner för en ospelad match där det råder orange eller röd

Domartecken för fasthållning

En helt ny regelhandbok

Regelhandboken uppdateras var fjärde år och nuvarande är giltig från 2022 till 2026.

Den arbetas fram av Internationella Innebandyförbundets regelgrupp efter att innebandyvärlden haft möjlighet att föreslå nya och förändrade regler. 

Regelhandboken kompletteras av Svenska Innebandyförbundets regeltolkningar och förtydliganden där spelreglerna vid behov tolkas och förtydligas löpande.


Läs Regelhandboken här.

Glad Spelare

Det här gäller för skyddsglasögon


Enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser (kapitel 4, §8a) gäller att:

Spelare som deltar i tävling avsedd för spelare som är 16 år eller yngre, ska bära godkända skyddsglasögon oavsett spelarens ålder. Spelare 16 år eller yngre som deltar i tävling för juniorer eller seniorer omfattas inte av kravet. Spelare med särskilda skäl omfattas av en generell dispens från detta krav.

Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med glasögon).

Detta innebär att samtliga spelare i klasserna grön, blå och röd eller motsvarande, ska bära skyddsglasögon vid match. Detta gäller oavsett spelarens födelseår.

Glasögonkravet gäller exempelvis i Distriktslags-SM 16 år* samt U16-SM. Glasögonkravet gäller inte i exempelvis JAS eller seniorserier.

Om en spelare trots uppmaning från domaren inte använder skyddsglasögon eller bär dessa korrekt ska spelaren utvisas 2 minuter. Skyddsglasögon ska användas korrekt efter att utvisningen avtjänats, annars ska ny utvisning dömas.

*Gäller ej Distriktslags-SM som spelas 30 okt- 2 nov 2021.

Frågor och svar om skyddsglasögon:

Vad händer om en spelare kommer till match utan glasögon?
Det är bra om ledarna har med sig ett par extra skyddsglasögon om någon har glömt sina glasögon.

Vad händer om en spelare tappar glasögonen under spelet?
Spelaren får spela vidare tills nästa avblåsning.

En spelare använder vanliga glasögon på grund av synnedsättning eller synfel. Hur gör man då?
Det finns inget krav på att ha skyddsglasögon om en spelare har vanliga glasögon för korrigering av synfel. Det är upp till spelaren själv att avgöra om det är möjligt att använda skyddsglasögon och vanliga glasögon samtidigt. Det inte är tillåtet att spela med solglasögon eller andra varianter av glasögon för att slippa använda skyddsglasögon.

Hur är det med spelare som har åldersdispens?
Spelare som är 17 år och äldre och spelar med åldersdispens i röd eller blå klass (klass pojkar/flickor 16 eller yngre) ska ha skyddsglasögon.

Anmälan till bestraffning

Vem som helst kan göra en anmälan av en förseelse som begåtts i samband med en match eller annan idrottslig verksamhet som träning eller möten. Men den Nationella disciplingruppen och Juridiska Nämnden har bara skyldighet att ta upp ärendet till prövning om anmälan inkommit från någon av de som berörts av händelsen.

Vid frågor eller funderingar rörande anmälan till bestraffning, disciplinfrågor, bestraffningsregler, matchstraff eller liknande ska du kontakta Svensk Innebandys förbundsjurist Linda Noppa.

Förenklat går handläggningen av ett ärende till på det här sättet: 

1. Anmälan till bestraffning inkommer via en anmälan i iBIS (från domare) eller blankett (från andra).

2. Den som anmälts får tillfälle att yttra sig. En yttrandebegäran och kopia på anmälan (och eventuella ytterliga handlingar) skickas ut. Där framgår vem som är anmäld, vem som har anmält, när yttrande senast ska ha inkommit, med mera.

3. Yttrande inkommer.

4. Handlingar som inkommit i tid, av behöriga personer och som är underskrivna tas upp av behörigt bestraffningsorgan, som sedan fattar beslut.

Överklagan
Överklaganden handläggs vanligtvis efter följande schema:

1. Överklagan inkommer.

2. Motpart i ärendet får tillfälle att yttra sig. En yttrandebegäran och kopia på överklagan (och eventuellt ytterligare handlingar) skickas ut.

3. Samtliga handlingar begärs in från tidigare instans (den som har fattat beslutet).

4. Yttrande inkommer.

5. Handlingar som inkommit i tid av behöriga personer och som är underskrivna tas upp av Nationella disciplingruppen, som sedan fattar beslut.

Nationella disciplingruppen

Nationella disciplingruppen är första instans för bestraffningsärenden i de serier som administreras av distrikten. Du kan maila den nationella disciplingruppen disciplin@innebandy.se

Nationella disciplingruppen består av:
Daniel Böcker (ordförande)
Marcus Granelli (ordförande)
Anders Nilsson (ordförande)

Ann-Charlotte Frogner
Magnus Göransson
Björn Landin
Mikael Malmqvist
Carl Otterström
Anders Ståhlberg
Monika Tilander
Linda Noppa (handläggande tjänsteman)

Juridiska nämnden

Juridiska nämnden har bestraffningsrätten i ärenden i samband med matcher där lag från förbundsserierna deltagit, distriktslags-SM, JAS, DJSM och USM. Även internationella tävlingar, kurser, uppdrag och/eller läger såväl i landet som utomlands.

Juridiska nämnden är också bestraffningsorgan, i första instans, för Idrottens reglemente om otillåten vadhållning. Samt manipulation av idrottslig verksamhet. Juridiska nämnden är andra instans för ärenden avgjorda av Nationella disciplingruppen.

Juridiska nämnden består av:
Fredrik Borlie (ordförande)
Roger Häggkvist
Daniel Sandberg
Greger Sandell
Erika Palmeby
Linda Noppa, förbundsjurist (handläggande tjänsteman)

Det går även bra att mejla till Juridiska Nämnden.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS