Vad krävs för att få göra en matchflytt?

1) Motståndarlag skall godkänna matchflytt *
2) Ny matchtid finns angiven på matchflyttansökan **
3) Motståndare har godkänt ny matchtid
4) Nytt matchdatum skall ligga i anslutning till aktuell serieomgång***
5) Match får ej förläggas efter sista spelomgång. ****
6) Matchflyttansökan för match i sista omgång i serier med gemensam speltid godkänns ej om tredje part kan påverkas.

*) Om synnerliga skäl föreligger kan matchflytt godkännas utan medgivande från motståndare om ansökan inkommit senast 10 dagar före ordinarie matchdatum. Deltagande i SM-turnering i innebandy kan vara ett sådant skäl. Motståndare skall dock ges möjlighet att acceptera ny matchtid.
**) Extra avgift tillkommer om ny matchtid saknas (matchflytt är helt godkänd först när ny matchtid fastställts).
***) VIBF kan bestämma om att undantag från denna regel kan göras i speciella fall.
****) Seriens sista speldatum i junior/ungdomsserier är söndag i sista spelveckan för säsongens seriematcher. TK äger rätt att göra undantag från detta i ungdomsserier.

Mer information finns att läsa i dokumentet Lokala Förutsättningar.

 

Vad kostar det att flytta en match?

Dagar in matchens speldatum Dam/Herr Junior/Röd 1-3* Övriga serier/poolspel
Före 18 september¹  Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift
29-8 dagar före match 600 kr 300 kr Ingen avgift
7-0 dagar före match 1000 kr 500 kr Ingen avgift
Påminnelse (gäller båda lagen) 500 kr 250 kr 100 kr
Brott mot matchflyttsbestämmelser 3000 kr 1500 kr 500 kr

¹ = undantag för serier som startar i september, i dessa serier gäller avgiften för ”senast 30 dagar före match” från 1 september.

* = plus Pojkar Röd Serie 4

Hur gör man för att flytta en match?

Dam, herr, junior och Röda serier 1-3 (+ Pojkar Röd 4) 

Matchflytten görs via iBIS (manual). Eftersom VIBF har hand om domartillsättningen behöver VIBF godkänna varje matchflytt som "mellanhand" från det att föreningen A skickar ansökan innan förening B kan antingen godkänna eller avslå.

Röda serier 4-6 (ej Pojkar Röd 4) och Blåa Serier 1-3

Matchflytten görs via iBIS (manual).

Gröna Poolspel 

Görs via att man kontaktar Johan Carlsson (070-3762844 eller johan.carlsson@innebandy.se).

 

Vem ansvarar för domarna

Om ansökan inkommer senare än 6 dagar innan match ansvarar lag som önskar flytta matchen för att domare som skulle dömt matchen underrättas via antingen telefonsamtal eller SMS. Om SMS används som kommunikation till domarna så måste laget som kontaktar domarna få ett skriftligt svar på att domarna tagit emot SMS:et.

Om matchflytten sker samma dygn som matchens utsatta datum är det lag som önskar matchflytten skyldiga att ersätta domarna med det ordinarie domararvodet. Om domarna ej hinner ställa in sin resa till aktuell match så har domarna även rätt att kräva ersättning
för sin resa från det laget som önskat matchflytten.

Om matchflytten sker dagen innan den utsatta tiden för matchen är det lag som önskar matchflytten skyldiga att ersätta domarna med 50% av det ordinarie domararvodet.

 

Undantag

Matchflyttavgift uttages ej vid fall där Svenska innebandyförbundet, Värmlands innebandyförbund, kommun (eller annan hallägare) är orsak till matchflytten. Vid flytt orsakad av hallägare skall intyg från denne bifogas. Om intyg ej bifogas debiteras föreningen matchflyttavgift.

 

Brott mot matchflyttbestämmelserna

Lag som flyttar match i strid mot matchflyttbestämmelserna kan tilldömas böter.

 

Godkännande av matchflyttansökan

Matchflytt anses som godkänd och bekräftad då den registrerats i spelprogrammet på denna hemsidan.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS