VIBF bjuder årligen in alla ordföranden runt om i föreningarna till en ordförandekonferens. Mötet går vanligen av stapeln under oktober månad.

På ordförandekonferensen lyfts och diskuteras aktuella frågor som rör innebandyn i Värmland och nationellt. Mötet är ett viktigt forum för att fånga upp föreningarnas åsikter och tankar.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS