Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning, alternativt att delta i kval till högre division, ska lämna besked om det till kansliet senast den 31 januari enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Föreningar som har tackat nej till kval till högre division/uppflyttning:

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS