Det gäller när ni lämnar walk over

W.O. döms:

  • Vid ogiltigt uteblivande från match
  • När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen
  • När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut.

Om W.O. utdömts av Tävlingsstyrelsen ska slutresultat 5-0 och tre poäng utdelas till motståndarlaget, förutsatt att det uppnådda resultatet ej är fördelaktigare.

Skulle båda föreningarna i match ådömas W.O. får båda föreningarna 0-5 i målskillnad samt att inga poäng utdelas.

När W.O. dömts ut ska fastställd avgift erläggas till administrerande förbund. Föreningen kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.

En förening kan inte ta ut W.O.-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse ska tillställas administrerande förbund.

 

W.O avgifter i tävlingar administrerade av SIBF 2023/24.

Tävling Belopp
Förbundsserier (inkl slutspel och kval)
och Svenska Cupen
5000 SEK
Juniorallsvenskan seriespel/play off 3000 SEK
Slutspel JAS/USM 5000 SEK
Regionslutspel USM 3000 SEK
Övriga SIBF administrerade matcher 1000 SEK

Ytterligare kostnader kan tillkomma enligt Tävlingsbestämmelserna kapitel 4 §4.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS