Ett samarbetsavtal:

 • gäller från det att bekräftelse på godkänt avtal har skickats ut från SIBF.
 • gäller endast i seriespel.
 • kan tecknas när som helst under tidsperioden 1 juli och 31 januari.
 • gäller mellan 1 juli (alternativt från det datum då avtalet tecknas) och 30 april.
 • innebär att spelarna 1 maj återgår till respektive moderförening.

 • Fr.o.m. den 1 februari kan en spelare enbart delta i ett av representationslagen, det lag som spelaren först representerar i serie- eller kvalmatch fr.o.m. den 1 februari. För att kunna delta i representationslaget med lägst divisionstillhörighet får aktuell spelare ej ha deltagit i representationslaget med högst serietillhörighets senaste serie- eller kvalmatch.

Tänk på att:

 • en förening endast kan teckna ett samarbetsavtal på dam- och ett på herrsidan.
 • moderförening är detsamma som den klubb där spelaren har sin licens.
  licensen tillhör hela tiden moderföreningen.
 • samarbetsavtal kan inte tecknas med förening som har samma divisionstillhörighet som sin egen förening.

 

Observera att det alltid är Tävlingsbestämmelserna (kap 2 § 13) som styr vad som gäller vid samarbetsavtalsövergångar.

Att spelare finns tillgängliga i iBIS betyder inte att de är tillgängliga enligt reglerna för samarbetsavtal. IBIS är ett administrationssystem och inte en kopia på tävlingsbestämmelserna.

Samarbetsavtal

Hur gör man en samarbetsavtalsövergång?

En spelare som flyttas till en högre serie blir spelklar direkt.

En spelare som flyttas till en lägre serie blir spelklar efter att stått över en match i den högre serien.

Exempel:

Spelare läggs till på matchprotokollet i iBIS. Alla som har behörighet för att koppla spelare till matchprotokoll får tillgång till samarbetsföreningens spelare.

När en spelare är överflyttad till samarbetsföreningen:
 • kan spelaren endast spela i representationslaget för samarbetsföreningen.
 • kan spelaren inte delta i turneringar med samarbetsföreningen, endast seriespel.
 • kan spelaren spela i moderföreningens alla lag som denne är kvalificerad för, förutom i representationslaget (gäller även efter 31 januari).
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS