Här publiceras de aktuella bestraffningar som SIBF:s nationella disciplingrupp beslutat om. Avstängningar vars bestraffningstid gått ut raderas efterhand.


Observera! Personer eller föreningar som berörs av besluten och söker detaljerade upplysningar hänvisas till det skriftliga beslutsmeddelande som sänts till respektive person/förening, vari t.ex. information om överklaganderätt återfinns.

Beslut fattade av SIBF:s nationella disciplingrupp gäller enligt skriftligt beslutsmeddelande oavsett om det återfinns på denna sida eller ej. I det fall olikheter mellan denna sidas uppgifter och skriftligt beslutsmeddelande finns, gäller alltid det skriftliga beslutsmeddelandet.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS