SIBF:S Tävlingsbestämmelser säger följande:


§2 Walk-over (WO)

§2 a. Allmänt

Om WO utdömts av administrerande myndighet ska slutresultat 5-0 och tre poäng utdelas till ej felande förening, förutsatt att det ej uppnådda resultatet är fördelaktigare.Skulle båda föreningarna i match ådömas WO får båda föreningarna 0-5 i målskillnad samt att inga poäng utdelas.

WO döms ut i följande fall:

- Vid ogiltigt uteblivande från match

- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen

- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut

- När föreningens spelare, ledare, funktionär eller supporter för vilken föreningen är ansvariga enligt Kapitel 1§9, i samband med eller under match uppträder på ett för idrotten otillbörligt sätt eller gör sig skyldig till våldshandlingar mot funktionärer, motståndare eller publik på sådant sätt att domare anser att matchen måste avbrytas, beslut om att avbryta match kan endast fattas av domare

- När förening har brutit mot Kapitel 4§8

Då WO dömts ut ska fastställd WO-avgift erläggas till administrerande myndighet. Föreningen kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.

En förening kan ej ta ut WO-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse ska tillställas administrerande myndighet.

§7 Uteslutning

§7 a. Uteslutning i seriespel

Uteslutning sker enligt nedan om ej synnerliga skäl föreligger:


- Förening vars lag utan giltig anledning för andra gången uteblivit från match ska uteslutas

- Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från slutspels- eller kvalmatch förlorar matchen och ska uteslutas ur tävlingen enligt de föreskrifter som gäller för aktuell tävling

- Förening vars lag utan giltig anledning uteblivit från match i någon av tävlingens tre sista omgångar ska uteslutas ur tävlingen

- Förening vars medlemskap i SIBF upphört, utesluts ur tävlingen

Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målresultat annulleras om ej tävlingens förutsättningar förändras avsevärt av detta.

Förening vars lag uteslutits enligt ovan ska jämställas med nyanmäld förening och spela i distriktets lägsta serie nästkommande spelår. Förening vars lag uteslutits enligt ovan kan nekas deltagande i nästkommande säsongs motsvarande tävling.

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS